Zašto je Evropski forum mladih tužio Kraljevinu Belgiju?

Evropski forum mladih (European Youth Forum, skraćeno EYZ) je 12. maja 2017. godine podigao tužbu protiv Kraljevine Belgije zbog neplaćenih praksi mladima što predstavlja prekretnicu u borbi protiv neplaćene prakse, za šta se ova organizacija i zalaže.

Evropski forum mladih predstavlja platformu omladinskih organizacija u Evropi. Nezavisno, demokratsko udruženje koje vode isključivo mladi i koje broji preko stotinu nacionalnih saveta mladih i međunarodnih omladinskih organizacija sa celog kontinenta. Forum radi na osposobljavanju mladih da aktivno učestvuju u društvu u cilju poboljšanja kvaliteta života mladih, predstavljajući i zastupajući njihove interese pred Evropskom unijom, Savetom Evrope i Ujedinjenim nacijama.

Upravo iz tih razloga je i podneta tužba protiv Kraljevine Belgije. Naime ona ima ima najveći procenat neplaćenih praksi, gde samo 1 od 5 praktikanata biva isplaćen za praksu koju obavi. Cilj tužbe je izmena belgijskog zakonodastva, koja bi predstavljala presedan širom Evrope i šire, kako bi se nadalje ovakvo treniranje praksi i zvanično onemogućilo. Jedan od fokusa tužbe su upravo dobrovoljne prakse koje se nude mladima nakon završenih studija što se može klasifikovati kao posao na ulaznom nivou, ali kako bi se plaćanje izbeglo praksa se uvodi umesto istog, što krši pravo mladih na pravičnu nadoknadu, kao i pravo dece i mladih na zaštitu koja je definisana u Evropskoj socijalnoj povelji.

Tužba Evropskog foruma mladih je podignuta nedelju dana nakon Evropske nedelje mladih u organizaciji Evropske komisije, koja je obeležena različitim događajima i aktivnostima širom Evrope, kako bi se raspravljalo i proslavio doprinos mladih u društvu. Donešen je zaključak da se mladi koriste kao jeftina radna snaga i to je problem koji se mora pod hitno rešiti! Poslodavci moraju prestati da iskorišćavaju položaj mladih, jer su upravo mladi socijalno ugrožena grupa. Takođe, sve je veći pritisak na međunarodne institucije kao i na nacionalne vlade da okončaju sprovođenje neplaćenih praksi, jer su nepristupačni za mlade ljude koji nemaju druge izvore za izdržavanje a i oni imaju pravo na normalan život. Kolektivna svest mora biti promenjena! Evropski forum mladih je već postavio Evropsku povelju o kvalitetu za prakse i pripravništvo pozivajući države članice da usvoje uredbe kako bi osigurali kvalitetne standarde i pristojnu platu za prakse.

Neplaćena praksa mora biti iskorenjena i zabranjena jednom zauvek! Ona je primer nejednakosti i omogućavanja obavljanja prakse samo mladima koji su inače dobrostojeći u eri ekonomske krize koja je mlade najviše i pogodila. S toga je primer tužbe protiv Kraljevine Belgije prekretnica u borbi koja dugo traje i koja će, nadamo se, doneti pozitivne rezultate – plaćen trud i normalan život za sve.

Beogradska otvorena škola Krovna organizacija mladih Srbije obeležavaju ove godine po prvi put u Srbiji Dan praktikanata. Događaj povodom obeležavanja ovog značajnog dana održaće se 10. novembra 2017. godine u Beogradu na Platou kod Filozofskog fakulteta, od 12 do 14 časova. Tokom događaja biće održan simbolični performans pod nazivom #NeBurekPraksa.

Uključi se i ti u kampanju podeli svoje iskustvo sa prakse, šeruj naše postove i dođi u petak, 10. novembra, da zajedno označimo Dan praktikanata.

I ne zaboravi da koristiš heštegove: #MojaPraksa#NeBurekPraksa i #InternsDay. 

Autorka : Milica Zubac

Informacije preuzete sa sajta EYF-a.

07. Nov 2017.
Uredništvo
Poslednji tekstovi