Belgrade Youth Fair

Želiš praksu ili posao? Ovo je tvoja šansa!

Prijavi se na ovde, ostavi CV i dođi na najveći karijerni događaj za mlade 20. i 21. aprila u Domu Sindikata.

Cilj projekta Belgrade Youth Fair je povezivanje mladih sa kompanijama i institucijama. U okviru besplatnih predavanja, radionica i edukacija koje će im držati predstavnici kompanija mladi će imati priliku da prošire svoja znanja iz različitih sfera, kao što su biznis, mediji, kultura, turizam, informacione tehnologije i mnoge druge. Pored toga osnovni cilj projekta jeste pronalaženje stručnih praksi i zaposlenja za mlade u Srbiji.

EMG je strukovna omladinska nevladina organizacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koja se bavi širokim spektrom aktivnosti, počev od vršnjačke edukacije, medijskih projekata, preko grafičkog i veb dizajna, organizovanja i konceptualnog osmišljavanja promotivnih, kulturnih, edukativnih i zabavnih događaja u skladu sa afinitetima i potrebama mladih, sa ciljem širenja svesti među mladima o društvenoj odgovornosti, važnosti pozitivnog individualnog i grupnog delovanja u lokalnoj i široj zajednici, jačanju solidarnosti, povećanju zapošljivosti mladih, pomoći u razvoju karijere, izgradnji sopstvenog kulturnog identiteta i upoznavanja i prihvatanja tuđeg.

U skladu sa time, organizacija neguje demokratske vrednosti i volonterski duh, te raspolaže sopstvenim volonterskim servisom. Članovi organizacije su talentovani studenti, nagrađivani kako u okviru studijskih programa, tako i u okviru delatnosti kojima se bavi EKOF Media Group. Ova činjenica može bolje da ukaže na to da su u pitanju kreativni mladi ljudi, entuzijasti, okrenuti različitim sferama – ekonomiji, programiranju, umetnosti, kulturi, fotografiji, dizajnu, medijima.

14. Apr 2017.
Najnoviji konkursi