Konkurs za obrazovne programe istraživačke stanice „Petnica”

Istraživačka stanica Petnica objavljuje konkurs za prijavljivanje za obrazovne programe namenjene srednjoškolcima u 2018. godini. Konkurs je otvoren za sve učenike srednjih škola sa teritorije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Prijavljivanje traje do 20. novembra.

Prijavna dokumentacija i uputstvo se može preuzeti ovde.

Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog upitnika i overene prateće dokumentacije u naznačenom roku na adresu Istraživačke stanice.

Učenik se ne prijavljuje za neki konkretan seminar, već se očekuje da u prijavnom formularu i u autobiografiji objasni svoja interesovanja i očekivanja (šta bi želeo da nauči, vežba i sl. u Petnici). Tim koji bude vršio izbor učesnika zimskih programa uključiće izabrane učenike u one programe koji najbolje odgovaraju njihovim izraženim interesovanjima.

Odgovarajući deo formulara mora proučiti i potpisati roditelj ili staratelj, jer bez ovoga formular se neće uzimati u razmatranje. Na prvoj strani formulara u posebnom prostoru škola overava da su osnovni podaci o školi i o učeniku tačni. Potpisati može razredni starešina, školski psiholog, sekretar ili direktor škole. Obavezan je pečat.

OBAVEZNO UZ POPUNJEN FORMULAR DOSTAVITI:

  1. Detaljno mišljenje barem jednog nastavnika (najbolje razrednog starešine) o učenikovom uspehu, radu, sklonostima itd. Prednost u razmatranju davaće se preciznim i kritičkim mišljenjima. Učenici prvog razreda srednje škole slobodnu mogu, pored preporuke barem jednog nastavnika škole koju trenutno pohađaju, priložiti i mišljenje nastavnika iz osnovne škole. Prihvataju se i preporuke od osoba iz organizacija u kojima je učenik aktivan. Napomena: u odvojenom dokumentu predlaže se nastavniku kako preporuka treba da izgleda.
  2. Detaljnu autobiografiju koju učenik samostalno piše (čitko, najbolje otkucano) po uputstvu iz formulara prijave, ili liste predloženih pitanja koja su sastavni deo prijavne dokumentacije. Uputstvo za pisanje (auto)biografije možete preuzeti ovde.
  3. Esej na neku od ponuđenih tema iz formulara za prijavljivanje. Esej otvara prostor da učenik ispolji analitičnost, kreativnost i sposobnost uobličavanja svojih ideja i stavova.
  4. Ukoliko škola ima psihologa, ceniće se stručno mišljenje ove osobe, ali samo ako je precizno i konkretno i bez uopštenih formulacija po uputstvu koje se šalje posebnim pismom. Predlaže se da rezultate psiholoških testova škola dostavlja direktno ISP, a ne preko učenika. Napomena: u odvojenom dokumentu predlaže se kako mišljenje psihologa treba da izgleda. Mišljenje psiholga potrebno je dostaviti u odvojenoj koverti.

Mišljenje nastavnika i psihologa mora biti overeno pečatom škole.

Može se prijaviti neograničeni broj učenika ako zadovoljavaju navedene kriterijume. U obzir dolaze i učenici koji su i ranijih godina bili prijavljivani za programe u Petnici, bez obzira da li su tada bili pozvani ili ne.

Predlaže se školama da prijavni upitnik kopiraju sa obe strane u onoliko primeraka koliko učenika nameravaju prijaviti, a da jedan formular istaknu na javnom i vidnom mestu.

Očekuje se od škola da prijave svoje najbolje učenike po zainteresovanosti i intelektualnim sposobnostima, a ne samo po ocenama. Nakon prijema prijava, izvršiće se izbor kandidata za zimske seminare i oni će o tome biti obavešteni na kućne adrese, do sredine januara.

Prilikom izbora, stručni tim Stanice detaljno će pročitati prispelu dokumentaciju. Nekompletna, uopšteno pisana, štura dokumentacija čest je razlog neprihvatanja kandidata. Imajte u vidu ograničeni broj mesta – svi kandidati ne mogu biti primljeni. Ovo učenici moraju znati pre slanja prijave.

Uredno popunjene i overene prijave sa pratećim dokumentima moraju stići u Istraživačku stanicu do 20. novembra 2017. godine. Više informacija o procesu prijavljivanja možete pročitati ovde.

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

01. Nov 2017.
Najnoviji konkursi