Konkurs za generalnog sekretara UNSS-a

  • Predstavlja i zastupa udruženje;
  • Potpisuje dokumenta u ime udruženja;
  • Vodi administraciju udruženja; 
  • Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Kandidati moraju imati između 18 i 30 godina i mogu se prijaviti na konkurs slanjem CV-a i motivacionog pisma na mejl prijava@unss.org.rs.

Konkurs traje do 22. decembra, a mandat novog Generalnog sekretara kreće od 1. januara 2018. godine.

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

18. Dec 2017.
Najnoviji konkursi