BIMUN 2019

BIMUN

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema jubilarnu 16. međunarodnu studentsku konferenciju “BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINjENIH NACIJA – BIMUN 2019”, koja će se održati u Beogradu od 13. do 17. marta 2019. godine.

Nakon petnaest uspešno organizovanih međunarodnih konferencija (2004-2018), BIMUN ima veliki ugled među uspešnim studentima i kod značajnih institucija i međunarodnih organizacija. BIMUN je postao jedna od najprestižnijih konferencija Modela UN u Evropi i okuplja ambiciozne studente iz celog sveta.

BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa).
Studenti preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim svetskim temama, u skladu sa procedurom UN.
“BIMUN 2019″ biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz Srbije i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski.

Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN“ (13 – 17. mart 2019), biće fokusirana na aspekte teme ”Globalno liderstvo i zajednička odgovornost”.

Na konferenciji će biti akademska simulacija zasedanja organa UN na sledeće teme:
* Savet bezbednosti: Militarizacija Arktika
* Krizni komitet Saveta bezbednosti: Kriza u Južnokineskom moru
* Ekonomski i socijalni savet (EKOSOK): Rast protekcionizma u vreme globalizacije
* Savet za ljudska prava: Zaštita žena i dece u konfliktnim i post konfliktnim situacijama
* Skupština Ujedinjenih nacija za životnu sredinu: Akcija u borbi sa klimatskim promenama.

Konkurs za prijavljivanje učesnika na “BIMUN 2019” otvoren je do 20. januara 2019. godine.

Mogu se prijaviti studenti osnovnih i postdiplomskih studija do 29 godina, koji dobro znaju engleski jezik, uz obavezu da popune aplikacioni formular sa motivacionim pismom.

Za više informacija o konferenciji “BIMUN 2019” i proceduri prijave za određeni komitet, posetite BIMUN sajt

15. Dec 2018.
Najnoviji konkursi