Trening: Ka inkuzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi mladih iz migrantske populacije

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Vlade Švajcarske i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), poziva Vas da učestvujete na treningu Ka inkluzivnim programima za mlade: potencijali i izazovi uključivanja mladih iz migrantske populacije koji će se održati 06. i 07. septembra u Kući ljudskih prava i demokratije, u Beogradu, Kneza Miloša 4.

Cilj treninga je unapređenje znanja pojedinaca i pojedinki koji rade sa mladima i za mlade u okviru organizacija mladih i za mlade, te drugih relevantnih organizacija i institucija za uključivanje mladih iz migrantske populacije u programe namenjene mladima.

Trening je namenjen omladinskim radnicima i radnicama, trenerima i trenericama, omladinskim liderima i liderkama, edukatorima i edukatorkama, i svima onima koji direktno rade sa mladima.

Ishodi edukativnog procesa su:

  • Učesnici i učesnice su upoznati sa kontekstom migrantskih kretanja i položajem mladih migranata i migrantkinja
  • Učesnici i učesnice prepoznaju značaj uključivanja migranata/migrantkinja u programe za mlade
  • Učesnici i učesnice su upoznati sa mogućim mehanizmima i koracima uključivanja mladih migranata/migrantkinja u programe za mlade
  • Učesnici i učesnice su podstaknuti i motivisani da koriste korisne tehnike/metode neformalnog učenja u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama mladih
  • Učesnici i učesnice su upoznati sa glavnim principima, vrednostima i izazovima u direktnom radu sa mladim migrantima/migrantkinjama
  • Učesnici i učesnice su podstaknuti na razvoj veština potrebnih za rad sa  mladim migrantima/migrantkinjama i kulturološki raznovrsnim grupama
  • Učesnici i učesnice su ossnaženi za kreiranje programa koji uključuju mlade migrante/migrantkinje

Trening vodi Demir Mekić, sociolog, edukator, iskusni trener u polju rada sa mladima, koji od 2007. godine razvija programe za mlade.

Za učesnike i učesnice tokom treninga su obezbeđeni hrana i osveženje. Za učesnike i učesnice koji žive van Beograda, obezbeđen je smeštaj. Broj mesta je ograničen.

Agenda treninga dostupna je na OVOM linku. U slučaju bilo kakvih promena agende učesnici će biti obavešteni pre događaja.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na linku: bit.ly/prijavazatrening do 04. septembra 2019. u 11:00 časova. Primljeni kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o učešću na treningu 04. septembra 2019, do 17:00 časova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na e-mail: youth@bgcentar.org.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju!

Informacije o treningu kao i propratna fotografija preuzeti su odavde.

 

26. Aug 2019.
Najnoviji konkursi