Poziv za nove članove/ice tima – Stvar(a)oteka

Želimo da jačamo sebe, brže i zabavnije ostvarujemo svoje ciljeve i otvorimo vrata za nove članove. Zato te pozivamo da nam se pridružiš na nekoj od volonterskih pozicija u našoj organizaciji i budeš:

  • PR – novinar/ka : učestvuješ u istraživanjima, razvoju PR strategije i plana, pripremaš materijal za medije, pišeš članke i vesti za naš sajt i društvene mreže;

  • Grafički dizajner/ka : budeš deo našeg PR tima, pripremaš vizuelne materijale za sajt i društvene mreže, promocije (postere, flajere, banere i dr.), učestvuješ u istraživanjima, razvoju PR strategije i plana;

  • Menadžer/ka za društvene mreže : pripremaš i pišeš materijal i postove za društvene mreže, vodiš profile na društvenim mrežama, razvijaš plan komunikacije za društvene mreže, pripremaš newsletter i imejl kampanju;

  • Fotograf/kinja : fotografišeš naše aktivnosti i događaje, obradiš ih i pripremiš za objave na sajtu i društvenim mrežama;

  • Član/ica fundraising tima : učestvuješ u razvoju fundraising strategije i plana, analizi stejkholdera, učestvuješ u organizaciji i sprovođenju fundraising aktivnosti, pripremi jednostavnih budžeta.

Poželjno je da imaš prethodno iskustvo u ovim oblastima (ali ono nije apsolutno neophodno), budeš komunikativan/na, radoznao/la, kreativan/na, prihvataš različitosti, odgovoran/na, spreman/na si za samostalan i rad u timu. Neophodno je da budeš punoletan/na.

Volontiranje ćeš obavljati u skladu sa potrebama, u našim prostorijama ili od kuće.

Nudimo ti da sa volontiranjem počneš 1.12.2019. i da se sa nama družiš do 29.2.2020., a i kasnije, ukoliko ti se dopadne.

Više o konkursu dostupno ti je ovde.

Informacije o konkursu kao i propratna fotografija preuzete su odavde.

28. Oct 2019.
Najnoviji konkursi