O stereotipima

U svetu gde se  ljudi neprestano sreću sa pripadnicima različitih grupa, važno je znati kako one funkcionišu i imati neku sliku o njima. U gotovo svakoj sredini već postoje unapred ispričane priče o tome kako je nešto jednostavno tipično za neku drugu kulturu, subkulturu, muškarce i žene i slično. Reklo bi se da i mala deca u mojoj zemlji znaju da su, na primer, Japanci veoma vredan narod, da su žene lošiji vozači od muškaraca, ili da su plavuše manje inteligentne od drugih žena. Ovakve predstave su nužno uprošćene, pa ih zato nazivamo stereotipima.

Stereotipi kao manje ili više uprošćene slike predstavljaju pogrešno tumačenje kod ljudi i mladih. Upravo zbog stereotipa nastaju određene predrasude. Te predrasude mogu veoma loše da utiču na ponašanje i razmišljanje ljudi prema drugim osobama, posebno prema određenoj etničkoj grupi, religiji ili polu.

Stereotipe i predrasude nosimo iz svoje porodice, koja na taj način širi svoja shvatanja o određenim stvarima. Smatram da svaki čovek ima izbor da ne razmišlja posredstvom stereotipa i predrasuda, da ih ne koristi protiv drugih ljudi. U narodu se kaže: Ne sudi o knjizi po koricama, a ova rečenica može da nam kaže da ne treba suditi ljudima na osnovu  stereotipa i predrasuda već na osnovu postupaka.

Nažalost, u svetu mladih veoma je prisutno razmišljanje na osnovu pritisaka drugih osoba u društvu. Reklo bi se da je danas mnogo lakše da neko popusti pod pritiskom društva. Zbog toga je veliki broj mladih nezadovoljan. Neko ne želi da se druži sa nekim ko ne nosi markiranu odeću i obuću, ne beži sa časova  ili je štreber. Sledeći ovaj primer pojedinac se ponaša prema drugim ljudima onako kako se njegovo društvo ponaša. To je velika greška koju samo pojedinac može ispraviti. Svi ovi činioci predstavljaju predrasude koji dalje utiču na razvoj diskriminacije. Veliki broj diskriminisanih mladih osoba ćuti i ne priča o svojim problemima, zato što se boji da ne dođe do stvaranja još većeg pritiska. Međutim, nije rešenje da se  ćuti, već da zajedno što više pričamo i iznosimo svoje nesigurnostii i stavove.

Diskriminacija nikad nije rešenje.  Zato reci ne diskriminaciji!

Radije budi radoznao/la, jer ćeš tako otvoriti mnoga vrata koja si pre toga možda nesvesno zatvorio/la.

Autorka: Mirjana Ranđelović

Fotografija je preuzeta odavde.

16. Aug 2019.
Uredništvo
Poslednji tekstovi