Koje organizacije rade sa mladima i za mlade?

Zakon o mladima koji je Narodna skupština donela 2011. godine zauzima posebno mesto u oblasti omladinske politike u Srbiji. Njime se uređuju mere i aktivnosti koje preduzima Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje za cilj imaju unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od značaja za mlade. Osim državnih institucija, koje organizacije su nastale sa ciljem unapređenja položaja mladih i njihovih prava?

Najviše nezavisno predstavničko telo mladih koje okuplja čak 108 organizacija jeste Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS). KOMS je platforma koja zagovara unapređenje položaja mladih. Povezuje mlade i svoje organizacije članice sa različitim donosiocima odluka i pružaocima programa i usluga za mlade (državom i institucijama). Pored toga, svojim organizacijama članicama pruža aktivnosti jačanja kapaciteta samih organizacija kao i mladih koji učestvuju unutar njih. Mreža organizacija koje čine KOMS pomaže organizacijama članicama da jačaju međusobne veze i zajednički deluju.

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) nastala je 2009. godine kao rezultat inicijative organizacija civilnog društva u Srbiji, koja sprovode omladinski rad. Ovaj savez udruženja građana osnovan je u cilju promovisanja sistemske brige o mladima i zalaganja za osiguranje kvaliteta rada u programima omladinskog rada i promovisanja sigurnog okruženja i mogućnosti za lični i socijalni razvoj mladih kako bi postali aktivni članovi društva.

Jedna od organizacija članica KOMS-a jeste AIESECglobalna platforma koja omogućava mladim ljudima da istraže i razviju svoj liderski potencijal. AIESEC je nezavisna, neprofitna i apolitična organizacija koju vode studenti i mladi diplomci institucija visokog obrazovanja, čiji se članovi bave globalnim problemima, a omogućena im je i međunarodna praksa. Kroz praktično iskustvo koje omogućuje, AIESEC teži razvoju mladih u lidere sa pravim vrednostima i kvalitetima. Kancelarije su otvorene u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, ali prakse i projekti otvoreni su za sve mlade ljude u Srbiji.

Baza alternativne umetnosti i kulture (B.A.U.K.) još jedna je organizacija u okviru KOMS-a koja za cilj ima okupljanje umetnika koji će na principima samoinicijative i odgovornosti prema društvu i sredini u kojoj žive, prepoznati svoj uticaj i dati doprinos zajednici. Poseban akcenat stavlja se na pronalaženje novih nada i neafirmisanih umetnika koji će na principima i nasleđu lokalne i svetske umetnosti i kulture, nastaviti razvoj, delovanje i uticaj u Srbiji alternativnim načinima umetničkog izražavanja. B.A.U.K. postoji od 2010. godine i registrovan je kao udruženje građana, a do sada su realizovani mnogobrojni projekti u polju klupske kulture grada Niša, od kojih se posebno izdvaja sada već tradicionalna manifestacija Bekstvo u prirodu.

ALTERO, odnosno, Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje u nizu je organizacija članica KOMS-a, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj podrška razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini. Aktivnosti koje pruža jesu edukacija, psihosocijalna podrška, psihoterapija i savetovanje, aktivizam, saradnja, istraživanja i publikacije. U fokusu interesovanja je promocija psihodrame kao psihoterapijskog modaliteta za negu mentalnog zdravlja, kao i primena dramskih i akcionih metoda u obrazovanju i društvenom aktivizmu. U oblasti društvenog aktivizma, kroz projekte koje realizuju sa ciljem da daju doprinos rešavanju specifičnih društvenih problema, kao što je na primer, rodna ravnopravnost, kroz forme kao što je forum teatar, žele da aktivno uključe zajednicu, odnosno njene građane i građanke.

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je organizacija nastala 2003. godine s ciljem stvaranja organizacije koja će predstavljati i zastupati srednjoškolce na nacionalnom i evropskom nivou. Razvijanje i jačanje mreže učeničkih parlamenata u Srbiji je prioritet tokom svih godina rada. Ideja je da se srednjoškolcima pruži mogućnost da se informišu, edukuju i afirmišu, razvijajući se u različitim pravcima kroz saradnju sa svojim vršnjacima i angažovanjem na različitim projektima.

Neke od organizacija u ovoj mreži su Erasmus studentska mreža Novi SadBeogradska otvorena škola (BOŠ), Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju (CEDEM), Centar za društveno ekonomski razvoj JagodinaCentar za omladinski rad (Novi Sad), Štek Haus (Niš) i mnoge druge. 

Važno je da mladi budu upoznati sa organizacijama koje se bave omladinskom politikom, a dobra vest je što ih u našoj zemlji i te kako ima. U tekstu se nalaze samo neke od organizacija za koje sve svi do sada čuli, ili organizacije sa čijim radom nismo u potpunosti upoznati. Organizacije za mlade imaju svoje sajtove ili kontakte, tako da ih možeš pitati sve što te zanima i dobiti željene informacije. 

Cilj svih ovih organizacija i zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit. Mladi na različite načine mogu učestvovati u stvaranju omladinske politike. Počev od toga da učestvuju u istraživanjima, preko predlaganja konkretnih mera, do aktivne uloge u realizaciji. Đački i studentski saveti i organizacije, nevladine organizacije mladih, ključni su partneri u realizaciji ciljeva omladinske politike. Oni su tu da daju konkretan izraz nekoj težnji ili potrebi mladih i da je potom predstave nadležnim institucijama.

A da li si ti deo neke od ovih organizacija?

Autorka: Marija Tenjović 

Fotografija je preuzeta odavde