Otkrij

Završna konferencija KOMS-a povodom monitoringa izborne kampanje

Završna konferencija KOMS-a povodom monitoringa izborne kampanje

Tokom monitoringa KOMS je posmatrao izbornu kampanju i došao do podataka koje izborne liste su se obraćale mladima i o mladima, kakve poruke su slali i u kakvom kontekstu.

Na konferenciji 30. marta sa početkom u 12h ćeš saznati:

  • Koliko ima mladih na izbornim listama i na kom se mestu nalaze

  • Koliko je ukupno bilo obraćanja mladima

  • Koliko je mera/predloga politika komunicirano ka mladima i kog su karaktera te poruke

  • O kojim temama su politički akteri najviše govorili u kontekstu problema i prioriteta za mlade

  • Koje kanale komunikacije su dominantno koristili za obraćanje mladima

  • Koliko sredstava su političke partije potrošile na online kampanju usmerenu na mlade

 

KOMS zastupa stav da su participacija i uključivanje mladih u procese donošenja odluka ključni mehanizmi u poboljšanju položaja mladih u Srbiji. Kroz višegodišnja redovna istraživanja koja KOMS sprovodi, mladi su ukazali da nemaju visok stepen uticaja na donošenje odluka, osećaju se zanemareno od političkih subjekata, institucija i drugih relevantnih aktera. 

Iz tog razloga, Krovna organizacija mladih Srbije tokom trajanja predizborne kampanje, odnosno tokom marta 2022. sprovela je monitoring izborne kampanje, prilikom koga je posmatrala na koji način su se politički akteri obraćali mladima i o mladima, u kojoj meri i u kom kontekstu. U okviru monitoringa, posmatrale su se izborne liste (i sve političke partije, pokreti, platforme unutar izbornih lista), kao i predsednički kandidati. Na nedeljnom nivou objavljivali se nedeljni izveštaji monitoringa koji predstavljaju sastavni deo procesa monitoringa.

Sve materijale koji su do sada objavljeni u vezi sa monitoringom 2022. nalaze se u posebnom odeljku na njihovom sajtu.

Događaj/konferencija se može pratiti uživo preko Web portala Medija centra, YouTube kanala i Facebook stranice Medija centra:

Live FB: www.facebook.com/medija.centar/live

Live YT: www.youtube.com/user/MCBeograd

Medija centar: https://mc.rs/uzivo

Obavezno je nošenje zaštitnih maski i poštovanje propisanog rastojanja u sali, kao i ograničenog broja prisutnih.

 

Tekst preuzet sa: mr.rs

Izvor naslovne fotografije: pixabay.com

Najnovije