Dođi

Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh

Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh

Beogradska otvorena škola, Internet društvo Srbije i IoT kompanija AllThingsTalk te pozivaju na predstavljanje rezultata projekta Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh. Reč je o inicijativi koja se bavi uključivanjem građana u proces prikupljanja i objavljivanja podataka o kvalitetu vazduha u Beogradu.

Vidljivi podaci za nevidljivi vazduh imaju za cilj da, kroz primenu principa otvorenih podataka, doprinesu boljem kvalitetu i dostupnosti podataka o kvalitetu vazduha u Srbiji. Vidljivi podaci će doprineti podizanju svesti i poboljšanju informisanosti građana o kvalitetu vazduha, kao i stvaranju adekvatnog okruženja na internetu za objavljivanje, razmenu, prikupljanje i korišćenje podataka o kvalitetu vazduha u mašinski čitljivom formatu.

Projekat je baziran na principu građanske nauke kroz koju se širi značaj i poboljšava informisanost građana o važnosti teme zagađenja vazduha. Kroz projekat je uspostavljena mreža građanskog merenja kvaliteta vazduha, koja trenutno broji više od 20 građana. Oni su učestvovali u sastavljanju mernih uređaja preko kojih sada prate koncentracije zagađujućih materija, a prikupljene podatke dele na maker platformi. Podaci su otvoreni i dostupni svima u mašinski čitljivom formatu.

Na događaju će učesnici građanskog merenja preneti svoja iskustva, a tom prilikom će se i diskutovati o potencijalu upotrebe veštačke inteligencije u predviđanju kvaliteta vazduha. Događaj će okupiti predstavnike tehnološke zajednice, predstavnike civilnog društva, donatore i građane koji su zainteresovani  za temu zagađenja vazduha, prikupljanja i analize podataka.

Predstavljanje rezultata projekta će se održati 15. januara 2020. godine u Impact Hub-u, na adresi Makedonska 21, sa početkom u 17 časova.

Ukoliko si zainteresovan/a, svoj dolazak možeš potvrditi ovde

Inicijativa je podržana od strane projekta “Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije