Dođi arhiva

Trening za organizacije civilnog društva

Trening za organizacije civilnog društva

Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji počinje 2020. godinu treningom za strateško planiranje.

Trening je namenjen predstavnicima/cama organizacija koji/e žele da se upoznaju sa osnovama strateškog planiranja, različitim pristupima i važnošću ovog dokumenta u razvoju organizacije.

Trening će trajati dva dana i biće održan  9. i 10. februara 2020. godine u Zrenjaninu.

Cilj treninga je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasnije ostvarivanja njihovih misija i namenjen je organizacijama kojima je potrebna podrška u izradi strateškog plana. Tokom treninga biće obrađene različite relevantne teme, koje će udruženjima pomoći da savladaju strateško planiranje i uvide važnost strateškog plana.

Nakon treninga, biće odabrane organizacije s kojima će mentorski tim RC-a raditi na izradi strateškog plana njihovih organizacija.

Predviđeno je da treningu prisustvuje do 16 predstavnika organizacija civilnog društva (iz svake selektovane po dva do tri predstavnika, sa fokusom na upravljačke funkcije) koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • da je registrovana u APR-u
  • da je realizovala makar jedan projekat (bilo kao partner na projektu ili nosilac pojekta)
  • da postoji visoka motivacija i posvećenost razvoju organizacije
  • da organizacija ima razvijene ideje ili isplanirane aktivnosti u narednih godinu dana (plan aktivnosti)

Za učešće na treningu se možeš prijaviti do 5. februara 2020. godine.

Biće kontaktirani samo kandidati koji su prošli selekciju.

Organizator treninga pokriva smeštaj, kao i troškove prevoza. Prevoz se refundira u visini cene povratne karte nakon dostavljanja originala povratne karte, ili u iznosu cene koštanja karte uz potvrdu sa autobuske stanice.

Za sva dodatna pitanja i prijavu možeš se obratiti putem mejla: marija@gradjanske.org

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije