Dođi

Borba protiv zagađenog vazduha u Srbiji

Borba protiv zagađenog vazduha u Srbiji

U poslednjih nekoliko meseci, u Srbiji je povećana pažnja javnosti i svest o potencijalno veoma štetnim efektima lošeg kvaliteta vazduha.

Centar za evropske politike i EU Info centar pozivaju te na diskusiju na temu Borba protiv zagađenog vazduha u Srbiji, koja će se održati u EU Info centru u četvrtak, 27. februara u 12:30 časova. Ovaj panel će diskutovati pitanja u vezi sa finansiranjem zaštite životne sredine u kontekstu povećanja kvaliteta vazduha, prava i obaveze Srbije kao člana Energetske zajednice, kao i očekivanja od otvaranja poglavlja 27 u pregovorima o pristupanju sa EU koje se tiče životne sredine.

Govornici/e:

  • Antoan Avinjon, Delegacija Evropske unije u Srbiji
  • prof. dr. Anđelka Mihajlov, ambasadorka održivog razvoja i zaštite životne sredine
  • Srđan Kukolj, savetnik za zdravlje i energetiku za regiju Zapadnog Balkana u Alijansi za zdravlje i životnu sredinu (HEAL)
  • Zoran Sretić, saradnik Centra za evropske politike
  • Dejan Maksimović, istraživač u Ekološkom centru Stanište

Skup će moderirati novinarka Radio televizije Vojvodine, Ljubica Gojgić.

Diskusija će se voditi na srpskom i engleskom jeziku, sa obezbeđenim simultanim prevodom.

Diskusija se odvija u okviru serije debata koju Delegacija Evropske unije u Srbiji organizuje sa Centrom za evropske politike, a čiji je cilj da teme u vezi sa procesom pristupanja EU učini bližom građanima i pruži im priliku da i sami o njima diskutuju. 

Tekst i fotografija preuzeti su odavde. 

Najnovije