Dođi

Virtuelna radionica za pripremu projekata mobilnosti mladih

Virtuelna radionica za pripremu projekata mobilnosti mladih

Fondacija Tempus organizuje virtuelnu radionicu sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ za 2020. godinu.

Radionica će uključiti specifičnosti Ključne aktivnosti 1 (KA1) Mobilnost mladih i Mobilnost omladinskih radnika. 

Virtuelna radionica je namenjena prvenstveno organizacijama i institucijama koje žele po prvi put da se uključe u Erazmus+ program u oblasti mladih i koje planiraju da konkurišu za KA1 projekte mobilnosti u trećem roku 2020. godine.

Virtuelna radionica će biti održana 9. jula, od 11 do 14 časova. Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama  odgovorne za razvoj i pripremu projektnih ideja. Učesnici će naknadno biti obavešteni o načinu pristupanja radionici.

Rok za prijave je petak, 3. jul do 23:59 časova. 

Svi zainteresovani za radionicu mogu se prijaviti popunjavanjem registracionog formulara.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije