Dođi

Izložba ,,Ekspresija boje i gesta pedesetih " do 30. decembra 2023. u Modernoj galeriji Beograd

Izložba   ,,Ekspresija boje i gesta pedesetih "  do 30. decembra 2023. u Modernoj galeriji Beograd

foto: Preventer

Moderna galerija Beograd za kraj godine predstavlja selekciju 20 radova na izložbi pod nazivom ,,Ekspresija boje i gesta pedesetih ". Izložbu čine radovi jedanaest autora iz deset različitih privatnih kolekcija. Radovi umetnika: Milana Konjovića, Petra Lubarde, Jovana Bijelića, Peđe Milosavljevića, Zore Petrović, Nedeljka Gvozdenovića, Ljubice Cuce Sokić, Mila Milunovića, Stojana Aralice, Ivana Radovića i Marka Čelebonovića, publika će moći da vidi sve do 30. decembra 2023. godine.

Ekspresionizam kao stilski pravac odigrao je ključnu ulogu u odbacivanju socrealizma i formiranju ličnog autorskog izraza najvećih jugoslovenskih umetnika XX veka.

Period srpske i jugoslovenske umetnosti posle 1950. obeležen je procesima kontinuiteta i diskontinuiteta, kako navodi Miodrag B. Protic. Kontinuitet uglavnom oličavaju slikari predratnih pokolenja, još u punoj snazi, koji posle sloma socrealizma i raskida sa SSSR-om aktuelizuju varijante kolorizma i ekspresionizma.

Konjović svoj vojvođanski predeo zgušnjava u afektivnu,izrazito ekspresivnu šifru;  Bijelić - "apstraktnim predelom" dodiruje action painting. U novoj stilizaciji traju i odjeci poetskog realizma i intimizma, koji su ili lirski dinamizovani (Radović, Milosavljević, Gvozdenović) ili blago geometrijski strukturirani(Ljuvica Cuca Sokić). I diskontinuitet prvo oličavaju pristalice istog pokolenja koje su personae dramatis trenutka, zatim mladi.

Pre svih, Petar Lubarda (1907-1974), čijom istorijskom izložbom 1951. zaokret i počinje. Legende iz nacionalne istorije i crnogorski epski predeo svodi na nov obrazac autonomne slike, na mnogoznačnu jarko obojenu metaforu. Mediteranska duhovnom podneblju pripada i Milo Milunović (1897-1967), koji je, uprkos zvuku linije, plave i mrkocrvene boje, očuvao svoju kartezijansku osnovu.

Snažnim koloritom i odvažnim gestualnim potezom slikari su izražavali sopstveni doživljaj sveta. Osobena ličnost, dubine ljudske duše i osećanja uticale su i menjale umetničku percepciju stvarnosti koju umetnik posredstvom forme prevodi u format slike. Forma postaje polje traganja ličnog autorskog izraza svakog od umetnika.

Među najistaknutijim slikarima čija je ekspresionistička faza bila posebno značajna su Milan Konjovic, Jovan Bijelić, Peđa Milosavljević, Nedeljko Gvozdenović, Ljubica Cuca Sokić, Milo Milunović, Stojan Aralica, Ivan Radović i Petar Lubarda. Poigravanje sa formom, njeno redukovanje na bojene površine i emocionalno intoniranu liniju, pritom zaustavljajući se na pragu apstrakcije, predstavlja jednu od glavnih karakteristika njihovog opusa u tom periodu.

Dela pomenutih autora, beogradska publika će imati priliku da pogleda u okviru decembarske izložbe Moderne galerije Beograd u ulici Strahinjića Bana 8, svakog radnog dana od 9 do 18 časova sve do 30. decembra 2023.

Video: https://youtu.be/uFudjP7Vtiw

Najnovije