Edukacija

Vodič za praćenje razvoja mladih

Vodič za praćenje razvoja mladih

NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada realizuje seriju onlajn seminara (webinara) za omladinske radnike/ce i lidere/ke iz omladinskih organizacija i organizacija za mlade sa teritorije Srbije!

Vebinare predvode iskusni omladinski radnici/ce, članovi/ce Radne grupe akreditora/ki NAPOR-a koji u saradnji sa predstavnicima organizacija članica NAPOR-a predstavljaju uspešnu praksu rada organizacija.

Treći vebinar pod nazivom Kratak vodič za praćenje razvoja mladih otvara temu uspostavljanja kvalitativnih i kvantitativnih sistema vrednovanja stečenih kompetencija mladih koji su uključenih u programe omladinskog rada. Najkvalitetnija praksa je ona koja poseduje sistem za beleženje individualnih postignuća koji obuhvataju obrazovne programe, volonterske aktivnosti i stečene kompetencije mladih osoba, ali i one u kojima mladi učestvuju u proceni svojih kompetencija kroz supervizijske sastanke i kroz popunjavanje dokumenata za samoprocenu svojih kompetencija.

Na ovu temu, svoja iskustva će podeliti Ivana Barać iz organizacije Somborski edukativni centar - SEC uz facilitaciju NAPOR akreditorke Ivane Volf.

Vebinar okuplja 30 učesnika/ca, zbog čega je neophodna prijava. Rok za podnošenje prijave je ponedeljak 13. april do 10 časova. Prednost pri selekciji učesnika imaće predstavnici iz organizacija članica NAPOR-a.

Ova aktivnost deo je projekta Prva dekada prepoznavanja omladinskog rada koji sprovodi NAPOR uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije