Edukacija

Nova sesija: Omladinski rad na mreži

Nova sesija: Omladinski rad na mreži

I ovog četvrtka, 16. aprila od 13 časova imaćeš priliku da promišljaš o onlajn metodama/alatima/platformama koje možeš koristiti u direktnom radu sa mladima. Ovaj događaj organizuje Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR). 

U ovom izdanju serijala Omladinski rad na mreži: prikaži i poveži Centar E8 prezentuje svoj omladinski rad na mreži.

Prijavi se i promišljaj o mogućnostima za sprovođenje programa omladinskog rada u onlajn prostoru i načinima za prevazilaženje izazova koji se prilikom realizacije javljaju.

Zbog ograničenog broja učesnika, prijava je obavezna. 

Tekst i fotografija preuzeti su odavde.

Najnovije