Edukacija

Promenim se pet, šest puta u roku od tri minuta

Promenim se pet, šest puta u roku od tri minuta

NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada realizuje seriju onlajn seminara (webinara) za omladinske radnike/ce i lidere/ke iz omladinskih organizacija i organizacija za mlade sa teritorije Srbije! Ovaj vebinar održava se u ponedeljak, 20. aprila sa početkom u 17 časova. 

Vebinare predvode iskusni omladinski radnici/ce, članovi/ce Radne grupe akreditora/ki NAPOR-a, koji u saradnji sa predstavnicima organizacija članica NAPOR-a predstavljaju uspešnu praksu rada organizacija.

Drugi vebinar pod nazivom Promenim se pet, šest puta u roku od tri minuta, volim, volim omladinski rad otvara temu procesno orijentisanog omladinskog rada, u kojem su aktivnosti osmišljene tako da doprinose tome da se mladi informišu o drugim gledištima, da preispituju svoje vrednosti i stavove i kreiraju akcije u skladu sa njima. Kako su ovi procesi pažljivo vođeni od strane omladinskih radnika/ca i lidera/ki, ovaj vebinar namenjen je upravo njima.

Ovog ponedeljka svoja iskustva sa tobom podeliće Lidija Bukvić iz organizacije CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine uz facilitaciju NAPOR akreditorke Marijane Jović.

Vebinar okuplja 30 učesnika/ca, zbog čega je neophodna prijava. Rok za podnošenje prijave je ponedeljak 20. april do 10 časova. Prednost pri selekciji učesnika imaće predstavnici iz organizacija članica NAPOR-a.

Ova aktivnost deo je projekta Prva dekada prepoznavanja omladinskog rada koji sprovodi NAPOR uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije