Edukacija

Besplatne UNSS radionice

Besplatne UNSS radionice

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) će u okviru projekta Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete! održavati treninge za učeničke parlamente i neformalne grupe. 

Pre nego što počne održavanje istih, odlučili su da održe dve radionice koje će se održati u dve odvojene sesije. 

Teme ovih radionica su:

  • Kreranje sadržaja i identiteta za društvene mreže. Radionica će se održati 2. i 4. juna sa početkom u 17 časova;
  • Kako (napisati projekat i) aplicirati za projekat kao neformalna grupa. Radionica će se održat 9. i 11. juna sa početkom u 17 časova.

Ove teme su odabrane zbog toga što su one uvek aktuelne i važne upravo su one dobar početak i uvod za druge radionice ali i za samostalan, ojačan rad učeničkih parlamenata.

Na radionici o kreiranju sadržaja i identiteta će se govoriti o marketingu koji UP treba da ima, o tome kako se zaista pravi identitet koji stoji iza profila i kako da uliva poverenje u ciljne grupe.

Na radionici o pisanju projekata će se pričati o tome kako učenički parlamenti mogu da apliciraju za projekte kao neformalne grupe, kako da napišu i realizuju projekat, kao i o trenutnim mogućnostima ovog tipa.

Ukoliko želiš da prisustvuješ ovim radionicama, možeš se prijaviti ovde

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije