Edukacija

Novi vebinar Univerziteta Metropolitan

Novi vebinar Univerziteta Metropolitan

U okviru projekta Univerziteta Metropolitan MET Talks održaće se novi vebinar preko Zoom platforme na temu Osnovne metode i tehnike u programiranju 2D igara, koji će održati prof. dr Miljan Milošević, profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan.

Cilj MET IT vebinara je da se upoznaš sa osnovnim veštinama i standardnim metodama i tehnikama neophodnim za programiranje 2D igre:

  • Arhitekturom i logikom video igre
  • Strukturama podataka za video igre
  • Sprajtovima
  • Teksturama
  • Primenom zvuka
  • Načinima primene fizike u video igri

Biće prezentovani i konkretni primeri implementacije nekoliko tipova video igara i faze u razvoju video igre.

Prof. dr Miljan Milošević poseduje 12 godina iskustva u oblasti programiranja, primenjene mehanike, računarske grafike, kompjuterskog modeliranja, i biomedicinskog inženjerstva. Na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, angažovan je na predmetima: C/C++ programski jezik, Algoritmi i strukture podataka, Programiranje 2D igara, Programiranje 3D igara i Softverska okruženja za razvoj video igara. Kao autor i koator objavio je 38 naučna i stručna rada, od kojih su 22 u časopisima na SCI listi, dok je sa 40 radova učestvovao na međunarodnim naučnim konferencijama. Član je Evropskog udruženja za primenjene računske metode (ECCOMAS), kao i Srpskog društva za računsku mehaniku (SSCM), recenzent je nekoliko uglednih časopisa iz oblasti primenjene mehanike i računarskih metoda, i učestvovao je na nekoliko evropskih (FP7 i Horison 2020) projekata.

Ovaj onlajn događaj se održava u ponedeljak, 15. juna 18 časova. 

Ukoliko želiš da pristustvuješ događaju, prijavi se ovde

Najnovije