Edukacija

Koliko znaš o socijalnim i ekonomskim pravima? Uči na zabavan način

Koliko znaš o socijalnim i ekonomskim pravima? Uči na zabavan način

Politeia je škola za demokratiju i aktivno građanstvo, koja je do sada okupila blizu 2000 polaznika i polaznica. Po izboru predavača, polaznika i interaktivnoj metodologiji učenja, Politeia je zadržala ugled jednog od najozbiljnijeg obrazovnog programa među organizacijama civilnog društva.

Učestvuj na treningu

Ukoliko ze ove teme zanimaju, prijavi se za Politeia trening u okviru kojeg ćeš steći nova znanja o uključivanju socijalno-ekonomskih prava u kreiranje javnih politika. Program obuke, između ostalog uključuje pitanja kao što su: ljudska prava i javne politike, ključni akteri u zaštiti socijalno-ekonomskih prava, socijalni dijalog na lokalnom nivou, socijalni aspekti lokalnih planova zapošljavanja i lokalnih planova za rodnu ravnopravnost i socijalno-ekonomski razvoj u svetlu evropskih integracija i Agende 2030 Ujedinjenih nacija.

Trening je predviđen za učesnike iz lokalnih sredina (opština i gradova) i to predstavnike organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, preduzeća, lokalnih medija.

Online trening se održava 18. i 19. februara 2021. godine.

Prijave su otvorene do 12. februara, a možeš se prijaviti ovde

*Projekat Connecting the Dots/Povezujemo tačke je finansijski podržan od strane Balkan Trust for Democracy (BTD) i Norveške ambasade u Beogradu.

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije