Edukacija

Pridruži se obeležavanju Svetskog dan zaštite životne sredine

Pridruži se obeležavanju Svetskog dan zaštite životne sredine

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine (5. jun), Privredna komora Srbije - Centar za cirkularnu ekonomiju i Ministarstvo zaštite životne sredine najavljuju manifestaciju ispred objekta u Knez Mihailovoj 10. 

Ovaj događaj okupiće predstavnike i predstavnice institucija, poslovnu i akademsku zajednicu, civilni sektor i sve zainteresovane sa cilјem podizanja svesti o uticaju zagađenja na zdravlјe i dobrobit građana, problemu istorijskog zagađenja kao i načinima smanjenja zagađenja i rešenjima za klimatski pametno upravlјanje bio-otpadom.

Pozivamo te da se pridružiš obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine i upoznaš sa primerima dobre prakse i načinima kako da lično doprineseš smanjenju zagađenja, kao i da učestvuješ u eko kvizu i osvojiš neku od nagrada u vidu ekoloških proizvoda kompanija koje su podržale ovu manifestaciju.

Zagađenje utiče na vazduh koji udišemo, vodu koju pijemo i zemlјište na kojem uzgajamo hranu. Ono uzrokuje različite akutne i hronične bolesti, kao i prevremenu smrtnost, posebno među osetlјivim grupama poput dece, lјudi sa već prisutnim zdravstvenim tegobama i starijih. Zagađenje je i jedan od glavnih uzroka gubitka biodiverziteta, kao i smanjenja otpornosti i degradacije prirodnih ekosistema. Ono je globalni problem koji utiče na sve aspekte života i poslovanja.

Kako bi ga efikasno rešio, EU Green Deal ili Zeleni dogovor, koji predstavlјa razvojnu strategiju Evropske unije, predviđa usvajanje Akcionog plana Ka ambiciji nultog zagađenja vazduha, vode i tla - izgradnja zdravije planete za zdravije lјude. Cilј ove strategije je stvaranje okruženja bez toksičnih materija, što će se postići bolјim praćenjem i izveštavanjem, sprečavanjem i uklanjanjem zagađenja iz vazduha, vode, zemlјišta i potrošačkih proizvoda.

Svoje učešće potvrdi putem mejla cirkularna@pks.rs.

Najnovije