Edukacija

Mašine nalik nama - SKC predavanje

Mašine nalik nama - SKC predavanje

četvrtak, 19. maj u 18:00 Velika sala

Ciklus: Veštačka inteligencija

predavanje: Mašine nalik nama 

predaje: Jelena Marković, asistentkinja na Katedri za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesorka u Računarskoj gimnaziji.

Kada ugledamo psa, mi znamo da je to pas, ali ne znamo zašto je to pas. Iako bismo donekle mogli da naslutimo šta je to što psa čini psom, postoje veliki skupovi podataka sa informacijama koje su od nas skrivene i za koje moramo da se oslonimo na mašine da nam osvetle pogled na zavisnosti između osobina objekata, koje ranije nismo bili u stanju da uočimo. Grana veštačke inteligencije koja se bavi učenjem na osnovu iskustva i koja je veoma popularna naziva se mašinsko učenje.

Učenik koji na testu rešava zadatke ili dokona osoba koja se zanima radeći sudoku iz novina primenjuju slične tehnike razmišljanja. Ukoliko čovek ne zna rešenje, pokušaće da ga pogodi isprobavajući jednu ili više mogućnosti. Ako pak shvati da neke konfiguracije nisu moguće, odbaciće ih i kao posledica toga, javiće se nove informacije o problemu. Kod mašina, navedeni procesi se nazivaju pretraga, filtriranje i propagacija, redom, i svojstveni su problemima programiranja ograničenja.

Iako nikada nismo videli jednoroga, u stanju smo da kažemo neke činjenice o jednorozima. Na osnovu opisa jednoroga (npr. magično biće koje je konj sa krilima i rogom na glavi), i činjenice da konji brzo trče, možemo da zaključimo da i jednorozi brzo trče. Dakle, naše znanje ne potiče samo, isključivo iz iskustva, nego smo u stanju da na osnovu datih pretpostavki, dedukujemo neko znanje o opisanom sistemu, čak i ako taj sistem ne postoji u stvarnosti. Oblast veštačke inteligencije koja se bavi logičkim zaključivanjem naziva se automatsko rezonovanje.

Da li to što se mašine ponekad ponašaju nalik nama znači da su dostigle naš nivo u pogledu razmišljanja? Na ovom predavanju biće izložena kratka teorija o svim navedenim oblastima veštačke inteligencije i dat odgovor na ovo pitanje, kao i na pitanje o tome šta se trenutno radi iz oblasti veštačke inteligencije na Matematičkom fakultetu. 

Najnovije