Informiši se

Saznaj više o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti

 Saznaj više o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti

Ukoliko želiš da saznaš gde se Srbija nalazi po pitanju privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti, pročitaj analizu Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji - Analiza odabranih sektorskih propisa i njihove primene.

Publikaciju su izradili Partneri Srbija, Beogradska otvorena škola, Share fondacija, Inicijativa A11, Da se zna i Udruženje Atina u okviru zajedničkog projekta Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku.

Analiza se sastoji od sledećih tematskih oblasti:

  • Postupanje javnih tužilaštava i sudova u Republici Srbiji u predmetima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
  • Zaštita podataka o ličnosti u zdravstvu;
  • Zaštita podataka o ličnosti u prosveti;
  • Obrada podataka o ličnosti putem video nadzora javnih prostora;
  • Analiza Zakona o socijalnoj karti u kontekstu obrade podataka o ličnosti;
  • Diskriminatorne odredbe Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona Ministarstva zdravlja Republike Srbije i njihove posledice po privatnost LGB lica;
  • Izvoz podataka o ličnosti iz Srbije.

 

Svrha izrađene analize je predstavljanje ključnih problema i izazova u primeni javnih politika zaštite prava na privatnost u Republici Srbiji koji su se pojavili tokom 2020. godine, ili koji postoje duži niz godina, ali su se posebno manifestovali u 2020. Prethodnu godinu obeležila je pandemija virusa Kovid-19, koja je donela i nove izazove za privatnost i zaštitu podataka, pre svega putem uspostavljanja obimnih baza podataka o zaraženim i obolelim građanima, kao i građana koji su ušli u proces vakcinacije.

Ukoliko te interesuju detalji, analizu možeš da pronađeš na sledećem linku.

Najnovije