Informiši se

Koliko su nam bitni socijalni radnici/e?

Koliko su nam bitni socijalni radnici/e?

Studenti/kinje druge godine Fakulteta političkih nauka sa smera socijalna politika i socijalni rad, sproveli su istraživanje na temu Stavovi građana o socijalnim radnicima u Republici Srbiji.

Studenti/kinje istraživanje su radili u okviru predmeta Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom.

 

U poslednjih godinu dana u više navrata smo bili svedoci/kinje uglavnom negativnog medijskog narativa koji prati zaposlene u okviru socijalnog rada, tako da ti savetujemo da pročitaš nalaze ovog istraživanja.
 
Naša ideja bila je da se upoznamo sa mišljenjima stanovnika Srbije obuhvatajući podjednako oba pola i različite starosne, geografske, obrazovne i druge grupacije. Cilj istraživanja bio je da ispitamo stavove koje građani imaju o socijalnim radnicima u RepubliciSrbiji, koliko smatraju profesiju socijalnog rada bitnom za zajednicu, kao i koliko su upućeni u sam rad i zaduženja socijalnih radnika, ističu studenti.

Istraživanje možeš preuzeti klikom na OVAJ link. 

 

Fotografija je preuzeta odavde. 

Najnovije