Informiši se

Nastava iz perspektive učenika - šta kaže izveštaj?

Nastava iz perspektive učenika - šta kaže izveštaj?

Unija srednjoškolaca Srbije je povodom međunarodnog dana srednjoškolaca, 17. novembra, javno predstavila izveštaj o nastavi 2020/21. godine iz perspektive učenika.

Ovo je jedinstveno istraživanje, prvo ovog tipa u Srbiji koje je usmereno na stavove i položaj učenika u obrazovnom procesu tokom školske godine, sa posebnim fokusom na obrazovanje tokom pandemije. Događaj predstavljanja je bio namenjen svim zainteresovanim učenicima, studentima, profesorima, predstavnicima udruženja mladih i za mlade i svima koji sa mladima rade, kao i svim zainteresovanim građanima. 

Izveštaj daje jedinstvenu perspektivu o tome kako se obrazovni proces reflektovao na učenike i šta im je potrebno kako bi njihove pozicije u njemu bile bolje. 

Šta kaže istraživanje?

Istraživanje je sprovedeno u peirodu jul-avgust 2021. godine, a korišćene su kvalitativne i kvantitativne tehnike prikupljanja podataka.

Neki od glavnih rezultata istraživanja su:

 - Učenici su zadovoljstvo obrazovnim programom tokom prethodne godine ocenili prosečnom ocenom 2,8, na skali od 1 do 5

 

 - Skoro tri četvrtine(72,6%) ispitanika poseduje tehničku opremu za učešće u onlajn nastavi i ne deli je, dok 48,3% učenika koji pripadaju manjinskim grupama ne poseduju opremu uopšte.

 

- Na pitanje šta je najvažnije promeniti u školi kako bi se bolje osećali, učenici su najbolje ocenili potrebu da umesto 4 budu 3 ocene po polugodištu(26,8%) i da se časovi trajno skrate sa 45 na 35 minuta (22,6%).

 

Izveštaj u celini možeš pogledati ovde

Najnovije