Informiši se

Gde je omladinski rad u radu sa mladima iz osetljivih grupa?

Gde je omladinski rad u radu sa mladima iz osetljivih grupa?

U Beogradu je, u svečanoj sali Gradske opštine Vračar, održana tribina pod nazivom Profesionalni principi u radu sa mladima iz osetljvih grupa: perspektiva omladinskog rada, na kojoj se okupilo preko 60 predstavnika civilnog sektora, socijalne zaštite i obrazovanja.

Tribina se sastojala iz dva dela. U prvom delu održana su panel predavanja usmerena na predstavljanje rezultata međunarodnog Erazmus + projekta usmerenog na unapređenje kvaliteta prakse omladinskog rada sa mladima iz osetljivih grupa. Panelisti su predstavili stremljenja omladinskog sektora u pogledu unapređenja kvaliteta omladinskog rada, profesionalne principe koji omladinski rad izdvajaju kao zasebnu profesiju i inovativan model obuke za omladinske radnike razvijen u sklopu projekta, koji im pomaže da unaprede svoje kompetencije za rad sa mladima iz osetljivih grupa kroz interaktivno učenje i primenjenu dramu. Fokus diskusije sa učesnicima bila je međusektorska saradnja, te su prisutni akteri pokazali visoku spremnost da omladinske radnike uključe kao saradnike u pružanju podrške mladima i pokrenute su inicijative za boljim uvezivanjem sektora.

U drugom delu događaja, zainteresovani stručnjaci učestvovali su na demonstraciji dela obuke za omladinske radnike, kako bi iz svojih cipela sagledali na koji način se jačaju kompetencije omladinskih radnika kroz sesije primenjene drame. Na radionici, na kojoj je bilo aktivno preko 30 učesnika, stručnjaci iz socijalne zaštite, obrazovanja i omladinskog rada prorađivali su raznovrsne izazovne situacije i, kroz različite tehnike, pokušavali da ih reše na licu mesta.

Tribina je održana u okviru projekta Budi profesionalac: Unapređenje prakse omladinskog rada sa mladima sa smanjenim mogućnostima, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Gadeplan Børn og Unge iz Danske, uz sufinansiranje Evropske komisije kroz Erazmus + program Evropske unije. Organizacija događaja realizovana je u saradnji sa GO Vračar. 

Najnovije