Pokreni se

Napiši esej i osvoji nagradu

Napiši esej i osvoji nagradu

MladiRini traži upravo tebe! Ukoliko želiš da pišeš neki zanimljiv esej, priču ili drugi tematski značajan rad, Centar za evropske politike ima priliku za tebe.


Kao mlada osoba sa Zapadnog Balkana, možeš da daš značajan doprinos CEP inicijativi.

MladaRini platforma stvorena je od strane timova sa Zapadnog Balkana, punih aktivista i internet entuzijasta. Timovi naporno rade da predstave stavove mladih Zapadnog Balkana donosiocima odluka – čineći tvoje stavove i mišljenja od velike vrednosti za nas. Platforma daje glas mladima Zapadnog Balkana i u isto vreme pruža priliku donosiocima odluka da se upoznaju sa problemima sa kojima se ti i tvoji vršnjaci svakodnevno susrećete. MladiRini teži da postane najpopularnija platforma za mlade širom regiona.

Ukoliko bi želeo/la da tvoj rad bude objavljen na ovoj platformi i da se tvoj glas čuje, pošalji svoj rad koji bi trebalo da se pridržava sledećih smernica:

 • Broj reči ne treba da bude veći od 900;
 • Iako donja granica broja reči nije propisana, radovi kraći od 300 reči se ne podstiču;
 • Radovi bi trebalo da budu napisani o jednoj od sledećih tema:
      –  Demokratija i vladavina prava
     –   Slobode na internetu
     –   Životna sredina
 • Poslati radovi bi trebalo da budu pisani na jednom od sledećih jezika – engleski, albanski, makedonski, bosanski, crnogorski, ili srpski;
 • Učesnici mogu poslati više od jednog rada;
 • Radovi napisani od strane dva autora su takođe dobrodošli, i oni takođe mogu da podnesu više od jednog rada;
 • Podneseni radovi bi trebalo da se pridržavaju osnovnih principa akademske čestitosti: poštenje, pravičnost, i odgovornost, što znači da radovi ne smeju biti plagirani, odnosno trebalo bi citirati ili staviti poveznice do korišćenih izvora.

O rokovima za pisanje eseja, kao i o nagradama koje te očekuju - čitaj ovde

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije