Lični razvoj

Od neizvesnosti ka sigurnosti

Od neizvesnosti ka sigurnosti

Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada poziva te na vebinar koji se održava u petak, 17. aprila sa početkom u 20 časova. 

Vreme je da počneš da razmišljaš o svetu posle pandemije u kojem će mladi živeti i razvijati se kao i o (izmenjenim) ulogama koje će omladinski radnici imati.

Kreativnost je posebna kompetencija koju baštine svi koji se bave omladinskim radom i neformalnim obrazovanjem. Kreativnost je i sada potrebna da se smisli kako da novo normalno izgleda nakon što prođe opasnost od virusa. I kako se baviti omladinskim radom i neformalnim obrazovanjem. Hoće li se nešto promeniti? Šta će se sve promeniti? U kojoj meri mladi ne(i)maju problem sa nošenjem sa neizvesnošću? I gde je tu mesto praktičara koji se bave omladinskim radom i neformalnim obrazovanjem?

Sagovornici Ajsa Hadzibegović i Daca Jović ovog petka su istraživači i profesori koji mlade i njihov razvoj sagledavaju u društvenom kontekstu, koji vešto premošćavaju jaz između teorije i prakse i žele sa tobom da razgovaraju na pomenute teme. I zato se pridruži Aleksandru Baucalu (Beogradski Univerzitet), Jeleni Vranješević (Beogradski Univerzitet), Svetlani Jović (SUNY Old Westbury, NY) i Marku Kovačiću (Sveučilište u Rijeci) u razmeni ideja i pokojeg recepta za preživljavanje ljudi i virusa u čuvenoj šestoj nedelji.

Ukoliko želiš da se registruješ, to možeš uraditi ovde i pratiti ovaj vebinar potpuno besplatno.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde.

Najnovije