Lični razvoj

Na kreativan način o kreativnom preduzetništvu

Na kreativan način o kreativnom preduzetništvu

Krovna organizacija mladih Srbije ovog petka ti donosi još jedan besplatan vebinar, a ovog puta tema je kreativno preduzetništvo.

Ideja vebinara je da na originalan, kreativan i dinamičan način pospeši i osnaži proaktivne mlade i organizacije civilnog društva (OCD) za pokretanje inicijativa za održivost OCD, ali i poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji. Pitanje finansijske održivosti je izazov i jedno od ključnih pitanja sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva. Nestabilna finansijska situacija dovodi do nemogućnosti da organizacije kvalitetno sprovode usluge za mlade. Jačanjem kapaciteta civilnog društva za razvoj inovativnih praksi diverzifikacije prihoda otvara se u mogućnost da osiguraju svoj rad i uposle određeni broj mladih.

Iskustvo stečeno radom u kreativnim industrijama i socijalnim preduzećima razvija preduzetnički način razmišljanja i povećava mogućnost otvaranja novih kompanija i radnih mesta, samozapošljavanja, ali i sticanje samopouzdanja i jačanje kreativnosti i društvene odgovornosti mladih. Grane u ekspanziji, kreativna industrija i socijalna ekonomija, imaju ključnu ulogu u lokalnom razvoju i procesu i trebaju nastaviti sa kreiranjm podsticajnog okruženja i inovativnih programa zarad njihove održivosti i zapošljivosti mladih.

O ovoj temi govoriće Goran Radisavljević. Vebinar će se održati u petak, 8. maja sa početkom u 18 časova. 

Vebinar je potpuno besplatan i biće održan na Zoom platformi, a sve što treba da uradiš je da se prijaviš putem ovog linka.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde. 

Najnovije