Lični razvoj

Omladinski sektor u doba pandemije

Omladinski sektor u doba pandemije

Mreža mladih jugoistočne Evrope i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju onlajn Zoom diskusiju Otpornost i održivost: omladinski sektor u doba pandemije u petak, 15. maja 2020. godine od 12 časova.

Ovo je drugi od tri događaja u serijalu Kada mladi spašavaju svet, a koji detaljnije obrađuje temu uloge i položaja organizacija mladih i za mlade u uslovima izazvanim krizom, a neka od pitanja kojima će se događaj baviti su:

Kako su se organizacije mladih i za mlade snašle u toku pandemije? Da li su i na koje načine mogle da se prilagode novonastalim okolnostima? Koji kapaciteti nedostaju, a koje veštine i znanja mogu da se eksportuju i u druge sektore? Koja snage, a koje slabosti dolaze do izražaja u krizi u angažovanju organizovanih mladih, koje stare boljke i koje nove prilike? Da li će postcovid-19 period dati prostor za jačanje međusektorske saradnje?

Događaj je zamišljen kao razmena i diskusija, uz zanimljive sagovornike/ce koji će  otvoriti razgovor mapiranjem trenutne situacije iz ugla omladinskog, ali i donatorskog sektora, uz perspektive koje dolaze iz Srbije, zemalja regiona i sa međunarodnog nivoa, sa predstavnicima/ama Ministarstva omladine i sporta, Evropskog omladinskog foruma, RYCO, više organizacija iz Srbije, BiH, MKD i naravno Krovne organizacije mladih Srbije. 

Ovaj serijal organizuje se sa namerom da se identifikuje doprinos, ali i izazovu mladi i organizacije mladih i za mlade u kriznim situacijama i iznedre uvide, koje će svima poslužiti za planiranje budućih koraka i informisano odlučivanje.

Registracija učešća je moguća do petka, 15. maja do 10 časova na ovom linku.

Događaj vodi Mirela Rajković, izvršna direktorica Mreže mladih jugoistočne Evrope. 

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije