Lični razvoj

Omladinska politika u Srbiji i Evropi

Omladinska politika u Srbiji i Evropi

Krovna organizacija mladih Srbije, organizuje još jedan edukativni vebinar za mlade. Vebinar će se održati u nedelju, 24. maja sa početkom u 18 časova, a tema jeste Omladinska politika

Vebinar je osmišljen kao uvod u omladinsku politiku kroz analizu ključnih dokumenata, programa i aktera na nacionalnom i lokalnom nivou u različitim državama Evrope, sa uporednim prikazom sa Republikom Srbijom. Biće predstavljeni i standardi omladinske politike, stepeni učešća, mehanizmi dijaloga sa mladima i primeri dobre prakse u nekoliko tematskih okvira od značaja za mlade.

O omladinskoj politici u Srbiji i Evropi govoriće Miljana Pejić.

Vebinar je potpuno besplatan i biće održan na Zoom platformi, a sve što treba da uradiš je da se prijaviš putem ovog linka. 

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije