Lični razvoj

Postoji li opasnost od 5G mreže?

Postoji li opasnost od 5G mreže?

U okviru projekta Univerziteta Metropolitan MET Talks održaće se još jedan IT vebinar preko Zoom platforme na temu Generacije mobilnih mreža: Do 5G And Beyond, koji će održati dr Nemanja Zdravković, docent na Fakultetu informacionih tehnologija na Univerzitetu Metropolitan.

Cilj MET IT vebinara je da se učesnicima bliže objasni osnove svih dosadašnjih generacija mobilnih mreža, koji se frekvencijski spektar koristi (ranije, trenutno i u budućnosti) u mobilnim mrežama i da li zapravo ima razloga za brigu zbog lansiranja 5G-a? 

Doc. dr Nemanja Zdravković, pored nastave iz oblasti računarskih mreža, arhitekture računara i sajber bezbednosti, bavi se i naučno-istraživačkim radom koji uključuje bežične RF i optičke telekomunikacione sisteme, statističku obradu signala, teoriju informacija, bežične senzorske mreže i distribuirane sisteme. Dr Zdravković je član međunarodnog udruženja inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i recenzent je vodećih naučnih konferencija iz oblasti bežičnih telekomunikacionih sistema, kao i nekoliko naučnih časopisa. 

Vebinar će se održati 3. juna sa početkom u 18 časova, a možeš se prijaviti ovde

Za sve informacije kontaktiraj imejl: info@metropolitan.ac.rs


Najnovije