Mladi i mediji

Mladi i mediji

Pokrećemo projekat [Mladi i mediji]

Pokrećemo projekat

Kakvo je stanje u Republici Srbiji kada se radi o slobodi medija i građanskom aktivizmu?

Srbija je nestabilna demokratija koja se suočava sa velikim brojem izazova kada je u pitanju politička participacija, vladavina prava, stabilnost demokratskih institucija, kao socijalna i politička integracija.

Jedan od temelja izgradnje funkcionalnog i stabilnog demokratskog društva predstavljaju slobodni mediji, koji svojim aktivnostima informišu građane i omogućavaju im da kreiraju sopstvena mišljenja i na osnovu toga postanu aktivniji u zajednici, prepoznaju probleme i uključe se u njihovo rešavanje. Ovo se naročito odnosi na mlade koji ili jesu, ili će postati pokretači promena i čija energija i kreativnost u velikoj meri može da doprinese razvoju i unapređenju društva.

Ipak, svedoci smo, da se i jedna i druga grupa suočavaju sa značajnim izazovima, što je naročito izraženo u lokalnim zajednicama. Kako kažu razna istraživanja i izveštaji međunarodnih institucija, mediji u Srbiji se suočavaju se sa čitavim spektrom izazova i konstantno bore da poboljšaju kvalitet i standarde istraživačkog izveštavanja, dok su mladi potcenjeni i neprepoznati kao akteri koji ravnopravno učestvuju u društvenim i političkim reformama niti procesima donošenja odluka, usled čega organizacije mladih i za mlade ne dobijaju preko potrebnu podršku.

A kako bismo doprineli prevazilaženju ovih izazova i podstakli jačanje demokratske prakse u Srbiji, Beogradska otvorena škola je uz podršku Kraljevine Švedske pokrenula četvorogodišnji projekat pod nazivom „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ (MAY4DD), koji ima za cilj da podstakne partnerstva između medija i OCD za mlade zarad demokratizacije društva i poštovanja vladavine prava i ljudskih prava na lokalnom nivou.

U okviru projekta će biti podržano 10 OCD za mlade i 10 medija, koji će zajednički podneti i sprovoditi svojih 10 inicijativa. Kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i sveobuhvatni program jačanja kapaciteta 20 partnera na godišnjem nivou, BOŠ će nastojati da medije, omladinski sektor i mlade osnaži i podstakne da aktivno doprinose i insistiraju na demokratskim vrednostima vladavine prava i ljudskih prava, naročito u svojim lokalnim zajednicama.

Osim toga, kroz akademiju istraživačkog novinarstva koji će pohađati 15 mladih novinara, BOŠ će doprineti unapređenju kvaliteta standarda istraživačkog novinarstva i izveštavanja u Srbiji.

Više o ciljevima projekta, aktivnostima, kao i planu realizacije, pročitajte ovde. O javnom pozivu Programa podrške partnerstvu civilnog društva i medija koji je otvoren do 4. avgusta, čitajte ovde. Sva pitanja u vezi sa projektnim aktivnostima možete uputiti na imejl: may4dd@bos.rs.

Najnovije