Mladi i mediji

Mladi i mediji

Održan početni događaj u okviru prve Akademije novinarstva

Održan početni događaj u okviru prve Akademije novinarstva

Slobodni i nezavisni mediji predstavljaju jedan od značajnih izazova i prepreka za razvoj stabilne demokratije u Republici Srbiji.  Ograničen pristup proverenim i pouzdanim informacijama kroz medije umnogome utiče na formiranje individualnog mišljenja građana i njihovo smanjeno uključivanje u procese donošenja odluka. Na posebno zabrinjavajuću situaciju u ovoj oblasti ukazuje i izveštaj Freedom House-a iz 2020.godine u kome je Republika Srbija ocenjena kao delimično slobodna zemlja sa hibridnim režimom zbog opadanja standarda u upravljanju, pravosuđu, izbornim procesima i medijima.

Jedni od najznačajnijih problema sa kojima se suočavaju novinari i novinarke u Republici Srbiji jesu pogoršanje okruženja koje podstiče pluralizam i nezavisnost medijskog okruženja i nepostojanje mogućnosti za unapređenje kvaliteta i standarda istraživačkog novinarstva. Takođe, u ovom sektoru posebnu poziciju imaju mladi koji u skladu sa opštom tendencijom smanjenog uključivanja u donošenje odluka poseduju dodatne izazove za bavljenje novinarstvom i nezavisnim izveštavanjem.

Shodno tome, projekat Mladi i mediji za demokratski razvoj kroz realizovanje prve Akademije novinarstva ima cilj da kroz edukaciju podigne kapacitet mladih novinara i novinarki u oblasti obezbeđenja kvaliteta i standarda u istraživačkom novinarstvu, medijske informacione pismenosti i borbe protiv lažnih vrednosti u Republici Srbiji.

U okviru Akademije novinarstva u periodu od 31. marta do 2. aprila održan je trodnevni početni događaj u Zrenjaninu.  Petnaest mladih novinara i novinarki do 35 godina imalo je priliku da stekne nova znanja i veštine u oblastima kao što su storiteling, tehnike intervjua, mobilno novinarstvo, istraživanje osoba/kompanija, pretraga registra i baza podataka itd.  Interaktivna predavanja i radionice u ovim oblastima su održali Stefan Marković (CINS), Ljubica Gojgić (RTV), Sanja Kljajić (DW) i Dragana Pećo (KRIK).

U narednih šest nedelja, mladi novinari i novinarke će nastaviti sa pohađanjem predavanja dok će ovaj proces biti praćen mentorskim radom sa predstavnicima i predstavnicama različitih medijskih redakcija. Na kraju samog projekta, kao produkt pohađanja predavanja i mentorskog rad mladi novinari i novinarke će kreirati složene novinarske forme na teme koje su značajne za lokalne zajednice u oblasti razvoja, funkcionisanja demokratije i rada institucija, vladavine prava i ljudskih prava.

Najnovije