Mladi i mediji

Mladi i mediji

Mediji za (mlade) građane i (mladi) građani za medije – kako dalje?

Mediji za (mlade) građane i (mladi) građani za medije – kako dalje?

Na završnom sastanku partnera u okviru prvog projektnog ciklusa programa Mladi i mediji za demokratski razvoj razgovaralo se o tome kakvo je stanje medija danas, šta mediji i organizacije civilnog društva mogu da učine za građane, a kako sa druge strane izgleda kada građani koriste medije da prenose poruku. Na kraju, govorilo se o tome kako nastaviti komunikaciju ka mladima - građanima čija energija ima najveći potencijal za uspostavljanje demokratskih promena. Kako istrajati na tom putu?

Kako izgleda biti medij u Srbiji danas u zemlji koja je, prema najnovijem izveštaju Reportera bez granica iako za 14 mesta bolje pozicionirana u odnosu na prethodnu godinu (ove godine 79. mesto, prošle 93. mesto), ocenjena sa 10% lošijom ocenom (67.97 poena prošle godine, 61.51 poen ove godine). U zemlji koja ima kvalitetan pravni i zakonodavni okvir u oblasti medija, ali koji se neadekvatno, ili uopšte ne primenjuje, što se, između ostalog, ogleda u teškoj finansijskoj situaciji nepodobnih medija, velikoj polarizaciji i nebezbednosti novinara. U zemlji sa nešto više od 7 miliona stanovnika i preko 2 500 registrovanih medija u kojoj ne postoje transparentni javni konkursi, zaključilo bi se da jedan medij sa željom da bude nezavistan, i da na što objektivniji način izveštava o aktuelnim pitanjima i procesima, živi u konstantnoj neizvesnosti. Situacija će se zasigurno promeniti, ali kako – to ćemo tek videti, zaključuje Saša Mirković, profesor Fakulteta za medije i komunikacije. Borba je svakako neizostavni deo tog procesa.

 

Na koji način se onda boriti? Snovi nastaju u vreme kada svi spavaju, poručuje Andrej Josifovski Pijanista – čovek koji se bori već godinama da kroz kreativnost i umetnost prenosi velike i bitne poruke. Njegova priča je priča o građaninu, čoveku, koji uzima stvari u svoje ruke i u toj borbi ponekad uspe da uz pomoć medija tu poruku pošalje više, dalje i brže. I upravo jedna od uloga organizacija civilnog društva i medija jeste u podržavanju ovakvih proaktivnih pojedinaca – njihovom osnaživanju, davanju medijskog prostora i promovisanju ideja i poruka koje oni šalju.

Uzimajući u obzir da 40% ukupne svetske populacije ima ispod 25 godina (Be seen be heard kampanja), a da veliki procenat mladih ima pristup Internetu mediji i organizacije imaju veliku odgovornost na koji način će ovaj potencijal  za pristup mladima iskoristiti. Izveštavanjem o pozitivnim pričama i primerima aktivnih mladih ljudi treba da utiču na smanjenje aktuelnog negativnog trenda izveštavanja o mladima u Srbiji – gde na 13 vesti iz crne hronike sledi tek jedna pozitivna vest u kojoj su mladi glavni akteri (Mladi u medijskom ogledalu, KOMS, 2021). Prilagođavanjem sadržaja i objava formalno - mobilnim uređajima, kao i sadržinski – vizuelnim predstavljanjem informacija, kao i saradnjom sa mladim influenserima takođe ovi akteri mogu da unaprede pristup mladim osobama danas.

Predstavnici partnerskih organizacija i medija u okviru programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ su na kraju imali priliku da predstave rezultate svojih projekata. Među najznačajnijim rezultatima našli su se: publikacije o medijskoj pismenosti i lažnim vestima, MOPS – Medijsko opismenjavanje Srbije, Festival demokratije, Ventus fest, društvena igra KulTOURiška, kampanja Nije šala i #antifejk kampanja.

Partneri su istakli da je važno pokretati diskusije u javnom prostoru – kroz identifikovanje i postavljanje jasnih pitanja i podizanju svesti o njima, kao i zajedničkom radu na tom procesu – organizacija civilnog društva kroz aktivističko i zagovaračko delovanje, medija kroz izveštavanje i podizanje vidljivosti identifikovanih tema.

Razgovarajući o navedenim izazovnim pitanjima, ali i predstavljanjem adekvatnih informacija i alata za nastavak i održivost njihovog budućeg rada, realizovali smo završni sastanak partnera i time zaokružili prvu godinu programa Mladi i mediji za demokratski razvoj. Takođe, tokom trodnevnog završnog sastanka predstavnici partnerskih organizacija i medija su, kao što je pomenuto, imali priliku da podele rezultate svojih projekata, kao i iskustva i naučene lekcije. Na taj način, partnerske organizacije su dobile jasnije sliku o uticaju celokupnog programa. Takođe, ohbrabrene su da nastave da se bave temama ovog programa - participaciji mladih u društvenoj zajednici, ali i profesionalnog medijskog izveštavanja, kao stubovima demokratski uređenog društva kojem težimo da se približimo.

Sastanak je organizovala Beogradska otvorena škola u okviru programa Mladi i mediji za demokratski razvoj koji podržava Kraljevina Švedska. Održan je u Šapcu od 18. do 20. maja 2022. godine, i na njemu su učestvovali predstavnici i predstavnice partnerskih organizacija i medija, kao učesnici prvog projektnog ciklusa ovog programa.

Najnovije