Mladi i mediji

Partneri 2021/2022

KruševacPress i Edukativni centar Kruševac: RODNI REFLEKTOR za MLADE

KruševacPress i Edukativni centar Kruševac: RODNI REFLEKTOR za MLADE

Cilj projekta je mobilizacija lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu, u borbi protiv rodnih stereotipa u medijskom prostoru, koji se tiču mladih. 

Rodni stereotipi prisutni su u svim sferama društvenog života, a njihova zastupljenost u medijima dodatno generiše problem. U lokalnim sredinama, problem rodnih stereotipa i seksizma u medijima postaje manje vidljiv, ali je njegovo prisustvo evidentno. Suzbijanju rodnih stereotipa i seksizma u medijskom prostoru ne posvećuje se dovoljno pažnje, što često proizilazi iz nedostatka kapaciteta lokalnih medija da se, na adekvatan način, bave rodnim aspektom u izveštavanju i sadržajima koje plasiraju. Kada se radi o socijalnim i tradicionalnim rodnim stereotipima u medijima koji pogađaju mlade, neophodno je unaprediti informisanje i edukaciju mladih i podsticati njihovo aktivno uključivanje za bavljenjem ovom temom. 

Projektom RODNI REFLEKTOR za MLADE – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima teži se unapređenju praksi lokalnih zajednica, pri čemu je uloga Edukativnog centra – Kruševac (ECK) između ostalog stavljanje ove teme na agendu, podizanjem nivoa informisanosti o neophodnosti delovanja lokalnih aktera na suzbijanju rodnih stereotipa u medijima, a posebno podsticanje aktivnog uključivanja mladih na teritoriji Rasinskog okruga. KrusevacPress će, kroz istraživačke tekstove osvetliti problem rodnih stereotipa i seksizma u medijima iz različitih uglova, unaprediti rodni aspekt u plasiranim sadržajima i uključiti mlade u njihovo kreiranje. 

Projekat se realizuje od 1. oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine.

 

KruševacPress je nezavisan medij, osnovan 2015. godine, posvećen objektivnom informisanju građana i istraživačkom novinarstvu, po najsavremenijim profesionalnim standardima. Primarne oblasti delovanja KruševacPress-a i Centra za istraživačko novinarstvo Kruševac - CINK, kao njegovog osnivača su: informisanje građana (pre svega Rasinskog okruga), razvoj drugih medija, istraživačko novinarstvo, kreiranje multimedijalnih sadržaja, podsticaj stvaralaštvu u kulturi, medijsko obrazovanje, promocija demokratije i civilnog društva, podrška mladima i osetljivim grupama. 

 

Edukativni centar Kruševac se od osnivanja 2001. godine bavi  jačanjem građanskih inicijativa u zajednici i podizanjem svesti o značaju i ulozi građana u procesima donošenja odluka, kao i uključivanjem građana u kreiranje, sprovođenje i praćenje javnih politika i praksi. Podrška aktivnom učešću mladih u društvenom životu zajednice, jedna je od prioritetnih oblasti delovanja ECK-a. Aktivnosti organizacije u radu sa mladima su, prevashodno, usmerene na osnaživanje mladih da budu aktivni u svojoj zajednici, kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje, javno zastupanje i priključivanje evropskim inicijativama.