Mladi i mediji

Partneri 2022/2023

Fakenews Tragač i Bečejsko udruženje mladih: Medijski pismeni mladi protiv dezinformacija

Fakenews Tragač i Bečejsko udruženje mladih: Medijski pismeni mladi protiv dezinformacija

Nizak nivo medijske pismenosti, sve veća upotreba medija u svakodnevici, pretrpanost informacijama i rasprostranjenost lažnih vesti dovode do toga da građani odluke o svom i životu zajednice donose na osnovu pogrešnih informacija, gube poverenje u medije, čak i one koji profesionalno obavljaju svoj posao, čime je otežana uloga medija kao posrednika u javnosti, i što direktno negativno utiče na razvoj demokratije u društvu. 

Sa druge strane, preduslov demokratskog društva su građani koji kritički promišljanju o sadržajima kojima su izloženi, i na osnovu toga donose stavove i odluke o pitanjima koje su od interesa za čitavu zajednicu.

Opšti cilj projekta Medijski pismeni mladi protiv dezinformacija stoga je unapređenje medijske i informacione pismenosti građana i borba protiv lažnih vesti.

Uloga FNT kao medija je da građanima ponudi relevantne sadržaje, ukaže na loše medijske prakse i doprinese edukaciji sa ciljem unapređenja nivoa MIP.

Uloga BUM-a kao OCD ogleda se kroz mobilizaciju mladih i drugih građana i kroz kontinuiran rad i realizaciju edukativnih aktivnosti koje će doprineti podizanju svesti o važnosti borbe protiv lažnih vesti.

FakeNews Tragač je portal Novosadske novinarske škole namenjen borbi protiv dezinformacija i lažnih vesti u medijima koji sadržaje objavljuju na srpskom jeziku. Tokom više od tri godina postojanja, Tragač se etablirao kao jedan od lidera u regionu u proveravanju činjenica (eng. fact checking) zahvaljujući svojim principima tačnosti, objektivnosti i transparentnosti.

Bečejsko udruženje mladih (BUM) odgovara na probleme i potrebe građana sa teritorije opštine Bečej kroz realizaciju četiri glavna programa: afirmacija vladavine prava, razvoj lokalne zajednice, omladinski rad i informisanje. BUM je dobrovoljno nepolitičko, neprofitno udruženje građana, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblastima izgradnje građanskog društva, omladinskog rada, omladinske politike, formalnog i neformalnog obrazovanja, borbe protiv korupcije, razvoja aktivizma, volonterizma, inkluzije marginalizovanih grupa, ravnopravnosti polova, održivog razvoja i zaštite životne sredine, sa posebnim osvrtom na mlade.