Mladi i mediji

Partneri 2022/2023

HKPD Matija Gubec i Magločistač: Ja u tuđim cipelama

HKPD Matija Gubec i Magločistač: Ja u tuđim cipelama

Opšti cilj projekta Ja u tuđim cipelama je doprineti smanjenju etničke distance među mladima.

Subotica je multinacionalna sredina s dugom tradicijom negovanja multikulturalizma. Potrebno je, međutim, da se suživot ostvaaruje na višem nivou - na nivou interkulturalnosti. Projekat doprinosi tome da se različite nacionalne zajednice u Subotici, prvenstveno manjinske, povežu i kroz proces izgradnje međusobnog poverenja upoznaju s problemima s kojima se svaka od njih susreće, na razini svakodnevnog života i na institucionalnom nivou.

Uloga OCD za mlade je da uspostavi saradnju sa organizacijama i udruženjima koji okupljaju pripadnike različitih nacionalnih zajednica koje žive u Subotici, iz kojih će se regrutovani mladi koji će biti nosioci projektnih aktivnosti, te da facilitira okupljenju grupu mladih aktivista i aktivistkinja do ostvarenja postavljenih ciljeva projekta.

Uloga medija je primarno da podigne nivo vidljivosti prepoznatog problema u široj zajednici, istraži lokalne javne politike koje se rukovode vrednostima multikulturalnosti/interkulturalnosti a čija ciljna grupa su mladi, posebno istakne primere dobre prakse jer takvi primeri nude i potencijalna rešenja problema koje uočavamo u zajednici.

Vizija HKPD Matija Gubec je jačanje kapaciteta lokalne zajednice u sferi informisanja, privrede, turizma i interkulturalnosti.

Osnaživanje lokalne zajednice da može učestvovati u kreiranju i donošenju odluka spram objektivno dostupnih i kritičkih  informacija radi oblikovanja javnog delovanja predstavlja misiju ove organizacije.

Vrednosti za koje se HKPD zalaže su socijalna jednakost, jednak pristup  svim uslugama, slobodan pristup informacijama od javnog značaja, multikulturalizam i interkulturalizam i poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

Magločistač je medij civilnog društva koji je 2015. godine osnovalo Udruženje građana Centar građanskih vrednosti iz Subotice sa misijom da informiše građane i građanke rukovodeći se isključivo javnim interesom, a polazeći od uverenja da samo dobro informisani građani mogu da donose utemeljene odluke. 

Uređivačka politika portala bazirana je pokretanju tema kojima se ne bave drugi lokalni mediji na lokalu, a koje se tiču građanskog aktivizma, ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, prava na slobodu govora i izražavanja, slobodu okupljanja i udruživanja, kao i promovisanju vrednosti poput dijaloga, pluralizma medija, transparentnosti rada javnih institucija i organizacija.