Mladi i mediji

Vesti

Početak projekta "Rodni reflektor za mlade"

Početak projekta "Rodni reflektor za mlade"

Projekat  je započeo 1. oktobra i trajaće do kraja maja 2022. godine. Cilj projekta je mobilizacija lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu, u borbi protiv rodnih stereotipa u medijskom prostoru, koji se tiču mladih.

O ciljevima projekta i planiranim aktivnostima na konferenciji za novinare govorili su Ana Tomić, predstavnica Edukativnog centra, i Slaviša Milenković, glavni i odgovorni urednik KruševacPressa. 

Rodni stereotipi i seksizam u medijima su problem koji smo identifikovali  kao veoma značajan za mlade. Kroz niz aktivnosti koje ćemo realizovati, kao što su  mapiranje medija i pregled medijskih objava, konsultativni sastanci  sa predstavnicima Saveta  i tela za rodnu ravnopravnost, medija, kancelarija za mlade i obrazovnih ustanova, info sesije za mlade, želimo da poboljšamo nivo informisanosti svih  lokalnih relevantnih aktera u Rasinskom okrugu o neophodnosti delovanja na suzbijanju rodnih stereotipa u medijskom prostoru ali i da osnažimo mlade ljude u svih šest opština u Rasinskom okrugu za aktivno uključivanje u borbu protiv rodnih stereotipa i seksizma, naglasila je na konferenciji za novinare Ana Tomić iz Edukativnog centra Kruševac.

Jedna od aktivnosti koju trenutno sprovodi KruševacPress je formiranje Omladinske redakcije “Rodni reflektor”.

Tokom oktobra sproveli smo kampanju u medijima, na društvenim mrežama i po školama, kako bi zainteresovali mlade da se priključe našoj redakciji i odziv je bio više nego dobar. Planirano je da formiramo redakciju u kojoj bi bilo petoro mladih a imamo desetoro zainteresovanih. U narednoj fazi projekta, nakon dvomesečne obuke, članovi Omladinske redakcije će objaviti 20 istraživačkih tekstova na temu rodnih stereotipa i seksizma. Uskoro ćemo započeti  sa objavljivanjem informativno-edukativne serije tekstova o rodnim stereotipima i seksizmu. Verujem da ćemo realizacijom svih ovim aktivnostima senzibilisati javnost o ovoj značajnoj temi  i podstaći mlade da se uključe u aktivnosti koje treba da vode ka demokratizaciji lokalnih zajednica i društva u celini, kazao je Slaviša Milenković, koordinator projekta.

Najnovije