Mladi i mediji

Vesti

Zajedno za mlade počinje!

Zajedno za mlade počinje!

OCD Proaktiv te poziva na pres-konferenciju povodom početka projekta Zajedno za mlade. Ovaj projekat Proaktiv sprovodi u partnerstvu sa Media reform centrom. Pres-konferencija će se održati uživo u petak, 26. novembra 2021. godine sa početkom u 11h Deli prostoru za kreativno delovanje u Nišu.

Čemu ovaj projekat?

Tokom 2014. godine pokrenut je proces prvog definisanja lokalne omladinske politike. Ovaj proces doveo je do donošenja Strategije za brigu o mladima grada Niša za period 2015 – 2020 i Lokalnog akcionog plana za mlade grada Niša za period 2015 – 2020. Oba dokumenta definisala su mere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se poboljšao položaj mladih u lokalnoj zajednici. Period implementacije ovih strateških dokumenata završen je 2020. godine. Ne postoje javno dostupni podaci o tome šta je i koliko urađeno na implementaciji ovih strateških dokumenata, koje su mere i aktivnosti implementirane u praksi ni koliko je novca iz budžeta grada utrošeno na ovaj proces. Takođe, nije bilo inicijativa za analizu i merenje ostvarenih rezultata kao ni inicijativa za reviziju dokumenta koji su doneti na osnovu tih rezultata.

U narednom periodu očekuje se donošenje Strategije za mlade grada Niša za period od 2021 – 2026 godine. Upravo ovaj proces predstavlja osnovnu temu projekta Zajedno za mlade.

Cilj ovog projekta je da kroz aktivnosti kao što su istraživanje, javne debate, fokus grupe, medijsku kampanju, video sadržaje doprinese boljem položaju mladih, njihovom informisanju i učešću u proces donošenja odluka, kao i sprovođenju neophodnih demokratskih promena u gradu Nišu. 

Detaljnije o projektu i aktivnostima govoriće:

Tamara Spasić, OCD Proaktiv
Milica Stanković, Media reform centar 

Ukoliko si se do sada zainteresovao/la da saznaš nešto više o ovom projektu pre same pres-konferencije klikni ovde.

Rad OCD Proaktiv i Media reform centra podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj.

Najnovije