Mladi i mediji

Vesti

Inkluzija je nešto drugo

Inkluzija je nešto drugo

Od uspeha koji bi trebalo da se podrazumevaju, poput završetka fakulteta ili srednje škole, pravi se vest i oni se predstavljaju kao heroji zbog toga što su završili fakultet ili se bave sportom, objasnila je ona u serijalu razgovora o odnosu mladih i medija.

Prema njenim rečima, mladi sa hendikepom se često predstavljaju kroz stereotipe, pa se tako za njih misli da nemaju toliku potrebu za druženjem, izlascima i da su više fokusirani na učenje i porodicu.

Participacija osoba sa hendikepom u omladinskom aktivizmu je veoma slaba, jer osobe sa hendikepom, kao i u nekim drugim oblastima, više imaju ulogu da se slikaju kako bi se neka organizacija predstavila kao inkluzivna i senzibilisana, ukazala je Kel.

Izvršni direktor Udruženja Milan Janković napominje da je najveći broj aktivnosti u okviru kojih su ciljna grupa mladi sa hendikepom nepristupačan, a čak i kada su pristupačne, nisu u dovoljnoj meri promovisane.

Prema njegovom viđenju, zbog nedostatka senzibiliteta i znanja, veliki broj aktivnosti je koncipiran tako da ne daje mogućnost mladima sa hendikepom da ravnopravno budu uključeni, odnosno da ravnopravno učestvuju kao svi ostali mladi.

Onda se sporadično na nivou lokalnih zajednica organizuju aktivnosti koje su navodno u kontekstu socijalne inkluzije, a zapravo nemaju veze sa njom, ocenio je Janković i predočio da postoje brojne barijere sa kojima se mladi sa hendikepom suočavaju.

Kako je objasnio, postoji smanjena spremnost organizatora ili čak vršnjaka da ravnopravno prihvate mlade sa hendikepom kao učesnike u druženju ili nekoj kompleksnijoj aktivnosti, a tu su i očekivanja da neka mlada osoba sa hendikepom može da ispuni sve uslove.

Drugi vid su fizičke barijere, oličene u organizovanju aktivnosti u prostoru koji nije pristupačan ili nije funkcionalno pristupačan svima, dodao je Janković i pozvao se na primer žurki ili drugih kulturnih i zabavnih događaja koje se održavaju u nepristupačnim objektima.

To mlade sa hendikepom stavlja u neravnopravan položaj, naglasio je Janković na tribini povodom Međunarodnog dana osoba sa hendikepom i zaključio da inkluzivnost podrazumeva mnogo više od onoga što šira zajednica podrazumeva pod tim pojmom.

Video možeš pogledati na linku

Najnovije