Mladi i mediji

Vesti

Omladinska politika u Vranju - šta dalje?

Omladinska politika u Vranju - šta dalje?

U ponedeljak 18. aprila održan je okrugli sto Omladinska politika u Vranju - Trenutno stanje i preporuke za unapređenje u organizaciji udruženje Aktivisti iz komšiluka.

Na događaju je trenutno stanje omladinske politike u Vranju predstavio koordinator Kancelarije za mlade, dok je predsednik udruženja Aktivisti iz komšiluka predstavio rezultate višemesečnog istraživanja i preporuke koje su na osnovu istraživanja formulisane.

Tokom istraživanja analizirano je više od 10 strateških dokumenata, urađena je analiza istraživanja potreba i položaja mladih iz 2011. i 2021. godine i sprovedeno dubinsko istraživanje koje se sastojalo od 2 fokus grupe sa mladima i 2 dubinska intervjua.

U delu za diskusiju okupljeni akteri učestvovali su mladi iz učeničkih parlamenata Hemijsko-tehnološke škole, Srednje poljoprivredno-veterinarske škole, Gimnazije Bora Stanković i Ekonomsko-trgovinske škole. Takođe, učestvovali su predstavnici Beogradske otvorene škole, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnik medija Infovranjske, predstavnica udruženja Naš svet naša pravila, predstavnice Sos kutka za devojke i predstavnica Saveta za mlade.

Predstavljeni dokument sadrži 13 preporuka za poboljšanje omladinske politike u Vranju, ali su se kroz diskusiju izdvojile nekoliko prioritetnih.

Takva je preporuka koja se odnosi na jedan od najznačajniji mehanizama za učešće mladih u procesu donošenja odluka, Savet za mlade, koji ne ostvaruje svoju ulogu umrežavanja aktera na lokalnom nivou sa mladima i predstavlja nefunkcionalnu organizacija u kojoj je potrebno da budu mladi koji će se brinuti o potrebama mladih.

Druga veoma važna preporuka tiče se potreba osnivanja Omladinskog kluba koji će imati svoj prostor i time pružiti mladima šansu da kreiraju sadržaj po svojoj meri.

Iz oblasti preduzetništva najvažnija je preporuka koje se odnosi na formiranje institucije koja će u svom sastavu imati kreativni prostor za bavljenje preduzetništvom i koja će nuditi finansijsku i mentorsku podršku mladima koji su na poslovnom početku.

Tokom diskusije postignut je dogovor da prvi korak okupljenih aktera bude zajednička inicijativa da Vranje dobije Omladinski klub.

Ovoga puta mladi nisu dobili priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima donosioca odluka razgovaraju o svojim potrebama i problemima, iako je naše udruženje uputilo pozive resornim većnicima da učestvuju na događaju.

Događaj se sprovodi u okviru projekta Mladi i mediji za demokratski razvoj koji udruženje Aktivisti iz komšiluka realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Kraljevine Švedske.

 

Publikaciji pristupi OVDE (a možeš i klikom na sliku).

Najnovije