Mladi i mediji

Vesti

Uspešno završen projekat „Zajedno za mlade”, mladi žele da budu pitani

Uspešno završen projekat „Zajedno za mlade”, mladi žele da budu pitani

Čak 83 posto mladih nije čulo za postojanje LAP-a – Lokalnog akcionog plana, koji je jedan od najbitnijih dokumenata za mlade i omladinsku politiku. Može se reći da im je rečnik koji nevladin sektor koristi zajedno sa institucijama u gradu, stran. Ovo su samo neki od zaključaka tek završenog projekta Zajedno za mlade koji su sproveli organizacija Proaktiv i Media i reform centar Niš.

Tokom projekta Zajedno za mlade razgovaralo se, pre svega, sa mladima i to o obrazovanju, zapošljavanju, omladinskoj politici, informisanosti i bezbednosti. Pažnja je bila usmerena na ono što oni u ovim oblastima vide kao probleme, a ispostavilo se da sa nevladinim organizacijama, tačnije Proaktivom, imaju o čemu da pričaju.

Oni jesu prepoznali nedostatak neformalnog obrazovanja kao jedan veliki problem. Žele da imaju jedan portal ili sličnu bazu koja će sadržati sve mogućnosti gde mogu da obavljaju svoj staž nakon srednje škole, gde će moći da steknu neko novo iskustvo; neku aplikaciju koja će ih povezati i pomoći im u unapređenju njihovih kapaciteta nakon srednje škole, kaže Saša Stojiljković.

Na slične probleme ukazali su i studenti. Oni smatraju da za njih nema dovoljno sadržaja, naročito po pitanju neformalne edukacije koja bi im kasnije pomogla pri traženju posla, pokazalo je istraživanje Proaktiva. 

Iako je utisak da mladi žele da učestvuju i budu pitani, smatraju i da se sa njima ne komunicira dovoljno.

Institucije treba da unaprede svoje kanale komunikacije zato što čak i zainteresovani ljudi nisam siguran da mogu najbolje da se snađu i prate sajt Grada Niša. Mladi te kanale ne prate, smatraju iz Proaktiva.

Foto: MRCN

Važnu ulogu u projektu imao je i Media i reform centar Niš. Zadatak MRCN-a bio je da poveća broj informativnih sadržaja za mlade u našem gradu.

To smo odlučili da radimo tako što ćemo biti na onim platformama gde se mladi nalaze. Mi jesmo stvarali novinarske sadržaje, to su novinarski članci koji su na našem portalu mediareform.rs i svi ti sadržaji jesu kreirani u saradnji sa mladima i za mlade, ali da bismo došli do te publike, radili smo dosta na promotivnoj kampanji na društvenim mrežama kako bismo putem tih kanala privukli mlade ljude da se informišu. Teme svih tih sadržaja jesu bile lokalna omladinska politika i kako se zapravo to u praksi primenjuje. Pričali smo o svim rezultatima istraživanja do kojih je Proaktiv došao, ali smo istraživali i teme koje su mladima inače interesantne poput zapošljivosti, prekvalifikacije, mentalnog zdravlja, teorija zavere i tako dalje, kaže Milica Stanković iz Media i reform centra Niš.

Iz projekta je proistekao i jedan novi sadržaj za mlade Media i reform centra Niš. Reč je o podkastu RetroGradNi.

Mislim da su mladi jednako aktivni kao što su nekada bili, samo se možda promenilo mesto delovanja. Nekada su možda bili aktivniji na nekim protestima, mada smo i sada videli da su mladi aktivni na protestima. Prosto, oni koji su inače aktivni su kao tip ličnosti recimo ili imaju tu tradiciju u porodici ili kako god, uvek će biti aktivni. Ali da bismo došli do onih koji nemaju prilike da budu aktivni, onda moramo da koristimo neke nove kanale komunikacije i upravo tome služe društvene mreže i sadržaji koji su multimedijalni poput podkasta, dodaju iz Media i reform centra.

Naši sagovornici kažu da je najvažnija promena koja je nastala ovim projektom, upravo povećanje kvaliteta i kvantiteta sadržaja za mlade. U sklopu projekta organizovane su i dve javne debate. Na jednoj od njih, onoj koja je bila na temu omladinskih politika, bilo je 30 mladih ljudi.

Inače, ključni rezultati projekta jesu kreiranje sedam vodećih preporuka i smernica za unapređenje omladinske politike i strategije za mlade Grada Niša uz dodatak od 13 pojedinačnih predloga što je ukupno 20 preporuka za poboljšanje statusa mladih i doprinos izradi kvalitetnije Strategije za mlade Grada Niša i pratećeg Lokalnog akcionog plana za naredni petogodišnji period. Preporuke su kreirane od strane mladih koji su učestvovali u projektnim aktivnostima, a bilo ih je više od 280

Projekat Zajedno za mlade je deo programa programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj koji podržava Švedska. Projekat je realizovao Proaktiv iz Niša, uz partnersku podršku Media i reform centra iz Niša. Trajao je od početka oktobra 2021. godine, a završio se maja 2022. godine.

Najnovije