Otkrij arhiva

Omladinski sektor: Solidarnost za vreme virusa

Omladinski sektor: Solidarnost za vreme virusa

Na sastanku u Ministarstvu omladine i sporta, održanom 16. marta, učestvovali su ministar Vanja Udovičić sa saradnicima i predstavnici/e Krovne organizacije mladih SrbijeNacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog radaNacionalne asocijacije kancelarija za mlade,  OPENS – aMladih istraživača Srbije, Studentske konferencije univerziteta Srbije i Saveza izviđača Srbije. Oni su razmatrali kapacitete omladinskog sektora za podršku u realizaciji mera Vlade Republike Srbije tokom vanrednog stanja.

Procena omladinskog sektora je da, na osnovu dosadašnjeg iskustva uključivanja mladih u različite programe, u kratkom vremenskom periodu mogu o planiranim aktivnostima informisati i pozvati na učešće 180.000 mladih. U narednom periodu biće definisane volonterske pozicije, potrebe i bezbednosne mere u okviru kojih će se moći realizivati volonteske aktivnosti, shodno merama koje donese Vlada Republike Srbije.

Poseban naglasak će biti stavljen na bezbednost i sigurnost volontera u svakom momentu volontiranja.

Svesni želje i volje mladih da se uključe u aktivnosti za pružanje podrške starijim sugrađanima, omladinski sektor apeluje da se aktivnosti uskladjuju sa lokalnim kriznim štabovima koji će preuzeti celokupnu koordnaciju u skladu sa novonastalom situacijom.

Lica mlađa od 18 godina ne bi trebalo da se uključuju u aktivnosti dok se ne kreiraju posebne procedure i mere.

Svakodnevno možeš da pratiš sajt Ministarstva omladine i sporta, kao i gore nabrojanih aktera za pravovremene informacije.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde.

Najnovije