Otkrij

Web4Jobs platforma za lično usavršavanje

Web4Jobs platforma za lično usavršavanje

Beogradska otvorena škola je lansirala regionalnu One-Stop-Shop onlajn platformu #WEB4JOBS, koja je nastala sa ciljem da se mladima na Zapadnom Balkanu omogući bolja zapošljivost, mobilnost i osnaži preduzetnički duh.

Sačinjena je od pet glavnih komponenti:

  • Mogućnosti za obuku
  • Edukacija
  • Aktivno traženje posla
  • Karijerno informisanje
  • Samozaposlenje

Platforma je kreirana tako da je prilagođena mladima u zavisnosti iz kog geografskog područja dolaze i na kom mestu bi želeli da se usavršavaju i rade. 

Na sajtu možeš i da se registruješ i tako uvek budeš u toku sa aktuelnim prilikama za edukaciju ili zaposlenje. 

Ovaj projekat predstavlja regionalnu inicijativu usmerenu ka pružanju inovativnog multi-sektorskog pristupa i obezbeđivanju šansi nezaposlenim mladima Zapadnog Balkana za osnaživanje i zapošljavanje. Projekat je osmišljen kako bi se rešili postojeći izazovi nedovoljne saradnje između činioca civilnog društva i vlasti na Zapadnom Balkanu u procesima donošenja odluka i reformi koje se tiču smanjivanja stope nezaposlenosti među mladima.

Platforma #WEB4JOBS je deo projekta WeB4YES - Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support koji Beogradska otvorena škola realizuje u saradnji sa partnerima ADP-ZidBeyond Barriers - Pertej BarrieraveInstitut za razvoj mladih KULTOlof Palme International CenterLensНационален младински совет на Македонија - НМСМ / NYCM / KRNM

Najnovije