Otkrij

Next Generation EU: Nova radna mesta za nove generacije

Next Generation EU: Nova radna mesta za nove generacije

Evropska komisija pokreće program podrške za zapošljavanje mladih #NextGenerationEU, kako bi se obezbedila nova radna mesta za nove generacije.

Mladim ljudima je potrebno pružiti mogućnost da razvijaju svoj puni potencijal za oblikovanje budućnosti Evropske unije, što je postalo i više nego očigledno usled pandemije virusa Covid- 19 koja je zadesila čitav svet. Ova vanredna situacija dodatno je naglasila probleme i teške početke sa kojima se mladi susreću na tržištu rada. EK se usaglasila da je u ovom trenutku potrebno brzo delovati i usmeriti pažnju ka novim generacijama.

Komisija smatra da omladinska politika EU i politika zapošljavanja mladih mora uzeti u obzir i zelene i digitalne promene sa kojima se susrećemo danas. Sa #NextGenerationEU, Komisija je predložila značajnu finansijsku pomoć (najmanje 22 milijarde evra) za zapošljavanje mladih i tom prilikom istakla da je na državama članicama da ovim politikama daju prioritet.  

Paket podrške zapošljavanju mladih sastoji se od četiri stuba koja zajedno grade most za nova radna mesta budućih generacija:

  • Most do posla biće više inkluzivniji, kako bi se izbegli bilo kakvi oblici diskriminacije, sa naglaskom na uključivanje ranjivih grupa, kao što su mladi koji dolaze iz ruralnih mesta, rasne i etničke manjine, osobe sa invaliditetom itd. Ova podrška mladim ljudima od 15 do 29 godina, u obzir će uzeti i potrebe kompanija, pružajući mladima potrebne veštine, naročito zelene i digitalne, kurseve, smernice i mentorstvo.
  • Komisija uviđa da i sistem obrazovanja mora biti moderniji, fleksibilniji i podobniji za digitalnu i zelenu ekonomiju. Stručno obrazovanje pripremiće mlade za njihov prvi posao, dok istovremeno pruža više mogućnosti za odrasle da se odluče za promenu karijere ili posla.
  • Podsticanje stručnih obuka na radnom mestu od kojih će korist imati i mladi i poslodavci, povećaće evropske kapacitete kvalifikovane radne snage. Mladi koji se obučavaju sada, za nekoliko godina biće visoko kvalifikovani radnici.
  • Dodatne mere podrške za zapošljavanje mladih obuhvataju kratkoročne podsticaje zapošljavanja i pokretanje novih preduzeća, treninge izgradnje kapaciteta i mrežno udruživanje mladih preduzetnika.

Komisija je pozvala sve države članice da se uključe u ovaj program podrške za zapošljavanje mladih koristeći sredstva iz budžeta u okviru fonda #NextGenerationEU.

Više o ovoj temi pročitaj ovde.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde.  

Najnovije