Otkrij

Ko nas snima dok se presvlačimo?

Ko nas snima dok se presvlačimo?

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da se u kabini za presvlačenje u jednom butiku beogradskog tržnog centra nalazi kamera. Povodom tih navoda, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti najavio je sprovođenje postupka nadzora.


Informacija se pojavila na Instagram profilu modne blogerke Branislave Antović Aleksić. Ona je prenela objavu zabrinute građanke koja smatra da ju je kamera snimala dok se presvlačila u butiku u jednom tržnom centru u Beogradu.

Navedeno je da se ta građanka obratila zaposlenima i radnicima obezbeđenja, ali da su oni tvrdili da nije reč o kameri. U objavi na Instagram profilu piše da je sve prijavljeno policiji, a navode se i informacije da je policija navodno potvrdila da je reč o kameri koja snima u visokoj rezoluciji. 

Na fotografijama se vidi da je kamera kružnog oblika i da izgleda kao da snima jednu od kabina. Međutim, Mondo navodi da je ona postavljena tako da snima direktno kasu koja se nalazi ispred kabine. Takođe, cela radnja je pokrivena istim uređajima. Branislava Antović Aleksić za Euronews Srbija kaže da joj se, nakon ove objave, javljalo još građanki. Kako je rekla, mnogo njenih čitateljki joj se obratilo sa rečima da su ranije primećivale da kamera postoji.

U pomenutom postu piše da su se ženi koja je doživela neprijatnost javljali bivši zaposleni ove radnje i da su joj navodno potvrdili da kamera snima, ali da da sporne snimke niko ne gleda, osim ako dođe do krađe, kada se snimci ustupaju policiji. 

Inače, nedavno su određeni mediji objavili priču Beograđanke koja je tvrdila da je njen snimak iz kabine jednog tržnog centra, gde je probala više odevnih predmeta, završio na sajtu za odrasle. Kako je i sama Branislava Antović Aleksić navela, na Google pretraživaču je zaista moguće naći više takvih sajtova sa snimcima iz kabina za presvlačenje.

Poverenik najavljuje postupak nadzora

Iz kancelarije Poverenika za informacije od javnog zanačaja i zaštitu podataka o ličnosti za Euronews Srbija je rečeno da će se povodom navoda koji su se pojavili u sredstvima javnog informisanja, sprovesti postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i o utvrđenim činjenicama blagovremeno obavestiti javnost.

Kako se navodi, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, broj 87/2018) u članu 5. propisuje da se podaci o ličnosti moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, a da je zakonita obrada obrada koja se vrši u skladu sa ovim zakonom, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada.

Kako se navodi u saopštenju, Zakon o privatnom obezbeđenju (Sl. glasnik RS, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) u članu 32. propisuje da kada se poslovi zaštite objekta ili prostora koji se koriste za javnu upotrebu vrše uz upotrebu uređaja za snimanje slike, pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje dužni su da na vidljivom mestu istaknu obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem, a korisnik usluga je obavezan da to prihvati i arhivirane snimke čuva najmanje 30 dana i da ih, na zahtev, stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku, da se isti podaci mogu koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni, te da je zabranjeno ustupanje trećim licima i javno objavljivanje ovih podataka, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Takođe, član 68. istog zakona propisuje da se podaci koji su prikupljeni u vršenju posla privatnog obezbeđenja mogu koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno, da lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva da mu se prikupljeni podaci stave na uvid, što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeleški, a o svom trošku i dobijanje kopija podataka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl.) u obliku u kojem se informacija nalazi, kao i da, u skladu sa propisima, zahteva izmenu ili brisanje podataka, te da ako je zbirka podataka uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pisanom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, pravno lice za privatno obezbeđenje, odnosno preduzetnik za privatno obezbeđenje obavezno je da podatke preda korisniku ili da ih briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, a druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme, uništi u roku od osam dana.
 
Za kršenje navedenih obaveza isti zakon propisuje prekršajnu odgovornost. Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, istaknuto je u saopštenju.

Tekst i fotografije preuzeti su sa ovog sajta.

Najnovije