Otkrij

Istraživanje „Stavovi mladih o studiranju“ - Nedovoljno kredita, nedovoljno stipendija

Istraživanje „Stavovi mladih o studiranju“ - Nedovoljno kredita, nedovoljno stipendija

Studenti i studentkinje druge godine Fakulteta političkih nauka sproveli su istraživanje pod nazivom „Stavovi mladih o studiranju na Beogradskom univerzitetu”. Cilj istraživanja bio je sagledati mišljenja i stavove studenata o uslovima života u studentskim domovima, korišćenju menzi, finansijskim izazovima i drugim pitanjima sa kojima se suočavaju tokom studija. Realizacija ovog istraživanja sprovedena je primenom kvantitativne metode u vidu online ankete. Za prikupljanje podataka korišćen je Google upitnik sačinjen od 26 pitanja zatvorenog, otvorenog i mešovitog tipa. Podatke smo prikupljali u periodu od 24.04.2023. do 08.05.2023. godine, a ispitanici su bili mladi iz svih delova Republike Srbije kao i mladi iz inostranstva, a koji su studenti/studentkinje osnovnih, master ili doktorskih studija ili su završili neke od ovih nivoa studija na Beogradskom univerzitetu.

Prema istraživanju na Beogradskom univerzitetu, gotovo 78,4% studenata se izdržava od strane roditelja ili staratelja. To nije iznenađujuće, s obzirom na to da mnogi od njih tokom studija ne rade zbog teškoća u usklađivanju posla i obaveza na fakultetu. Interesantno je da veći procenat studenata koji su popunili anketni upitnik čine studenti osnovnih studija, dok se studenti master studija uglavnom više opredeljuju za traženje plaćenih praksi i poslova.

Podaci takođe pokazuju da veći broj studenata izdvaja manje od 30.000 dinara mesečno tokom studija, dok manji broj studenata izdvaja veći iznos. To ukazuje na to da mnogi studenti zbog finansijske situacije nemaju mogućnost da troše više od tog iznosa. Veliki procenat ispitanika takođe živi u studentskom domu ili sa roditeljima/starateljima, što implicira da imaju niske ili gotovo nikakve troškove za stanovanje. Ovo je posebno važno s obzirom na visoke cene stanovanja koje su poslednjih meseci aktuelne u Beogradu i Srbiji.

Istraživanje je pokazalo da veći broj studenata doživljava određeni stepen finansijskog opterećenja tokom studija, što ukazuje na potrebu za većim finansijskim sredstvima kako bi se studije završile sa manjim opterećenjem. Takođe, preko 75% ispitanika smatra da u Srbiji trenutno nedostaje dovoljno kredita i stipendija namenjenih studentima.

Najveći procenat ispitanika, kada je reč o smeštaju,  koristi usluge studentskih domova ili živi sa roditeljima/starateljima, dok manji broj živi kao podstanar ili samostalno. Većina studenata je uglavnom ili delimično zadovoljna životom u studentskim domovima, dok su ocene kvaliteta usluga u studentskim menzama takođe većinom pozitivne.

Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, veći broj studenata nije koristio usluge Studentske poliklinike, ali većina se slaže da su trenutni zdravstveni kapaciteti nedovoljni i opterećeni.

Veći broj studenata smatra da je angažovanost tokom studija važna za kasnije zaposlenje, dok drugi ne dele isto mišljenjePraksa nije prioritet za većinu studenata, ali postoji i grupa koja je morala samostalno da pronađe praksu ili im praksa nije bila omogućena.

Studenti se suočavaju s različitim problemima, pri čemu smeštaj, visoke školarine i nedostatak smeštajnih kapaciteta u studentskim domovima izlaze kao glavni izazovi.

Prema ocenama studenata, rad Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu nije dobio visoke ocene u domenu zaštite interesa i prava studenata.

Takođe brojni podaci pokazuju da sport nije prioritet. Procenti pokazuju da je mnogo studenata koji se nikada nisu bavili sportom ili nekim vidom sportskih aktivnosti. Takođe, veliki broj njih se suočio sa izazovima usklađivanja bavljenja sportom i studiranja, što je kod značajnog broja njih dovelo do odustajanja od daljeg bavljenja sportom.

 Pored svih ovih podataka bilo je jako zanimljivo videti odgovore na poslednje pitanje: kada bi bili u situaciji, koje bi pitanje tada postavili predstavniku Ministarstva ili Ministarstvu. Neka od tih pitanja su:

  • Zašto studenti moraju da plaćaju kartu za gradski prevoz ako su oni najvredniji deo stanovništva države i sami biraju da studiraju?
  • Kako omladini rešiti stambeno pitanje za vreme studiranja zbog velikog skoka cena nekretnina?
  •  Da li će biti povećani kapaciteti u studentskim domovima, jer su oni najpovoljnije mesto za život?
  • Zašto se ne obezbedi veća veza fakulteta društvenih nauka sa privredom?
  • Zašto je menza tako skupa i zašto ima tako malo mesa?
  • Da li postoji mogućnost razvoja agende kojom će se olakšati približavanje studenata tržištu rada?
  • Da li bi oni danas studirali i živeli od stipendije u studentskom domu? Zašto fakultete upisuje ovoliki broj studenata kad posla nema?

Ukupno, istraživanje ukazuje na finansijsko opterećenje koje studenti doživljavaju tokom studija, kao i neophodnost poboljšanja određenih studentskih usluga kako bi se studentima olakšao život na univerzitetu.

Autorka: Mirjana Ranđelović

Najnovije