Pokreni se arhiva

Konkurs Dani javnih politika 2019.

Konkurs Dani javnih politika 2019.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka uz podršku Fondacije Konrad Adenauer i Vlade Švajcarske, objavljuju konkurs za učesnike/ce sedmih Dana javnih politika koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 25. i 26. oktobra 2019. godine.

Teme sedmih Dana javnih politika biće: participacija mladih u procesima donošenja odluka, javna uprava Republike Srbije, uspostavljanje kulture sećanja, javno - privatna partnerstva, itd.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da popuniš formular i uplouduješ svoj CV putem OVOG linka.

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.

Rok za prijave je ponedeljak 21. oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i Danima javnih politika kontaktiraj nas na:

konkurs@gajp.org.rs

office@gajp.org.rs

www.gajp.org.rs

ili preko društvenih mreža:

Facebook/nvoGAJP

Twitter: @nvoGAJP

Instagram: @nvo.gajp

#DJP2019

Najnovije